Polymer Film — Tension Test

Orientation effects, stretch conditions and shrinkage are measured under load for films. In this example, the expansion and contraction behavior of a 40-μm thick polycarbonate film was tested under tensile load. The results varied considerably depending on the load. Under low amounts of force (5 mN), the film contracted at higher temperatures; however, it expanded if greater force (50 mN) was applied. (measurement with TMA 402 F1/F3 Hyperion®)

TMA 402 F1/F3 Hyperion® - Analizator termomechaniczny

Nowy analizator termomechaniczny TMA 402 F1/F3 Hyperion® posiada modułową konstrukcję umożliwiającą zastosowanie wymiennych pieców w zakresie temperatur -150°C do 1550°C. W skład wyposażenia wchodzi szeroki wybór uchwytów do próbek pozwalający na pracę w różnych trybach pomiarowych. Urządzenie ma możliwość ustawienia narostu siły przykładanej na próbkę w zakresie od -3 N do 3 N.