Utwardzanie promieniami UV

W procesie utwardzania klejów epoksydowych pod wpływem promieni UV istotną rolę odgrywa również temperatura. Stały czas ekspozycji - 60 s przy temperaturze 70°C (czerwona krzywa temperatury i DSC) powoduje wyższą reaktywność żywicy (szybsze utwardzanie), a co za tym idzie wydzielana jest większa ilość ciepła w wyniku tego procesu (390 J/g). Znajomość takich właściwości jest bardzo ważna w przypadku pracy z materiałami, których reaktywność się zmienia zarówno pod wpływem temperatury, jak i promieni UV. (pomiar z Photo-DSC 204 F1 Phoenix®)

DSC 204 F1 Phoenix®

Kalorymetr charakteryzujący się wysoką czułością oraz rozdzielczością. Może pracować z automatycznym podajnikiem próbek ASC. Dodatkowo umożliwia pracę w trybie modulacji temperatury (TM-DSC), zapewnia optymalizację linii bazowej tzw. (BeFlat®), korekcję sygnału DSC ze względu na opór cieplny oraz stałą czasową. Możliwość sprzężenia z QMS i FTIR a także poszerzenia badań w zakresie fotokalorymetrii.