Utwardzanie żywic epoksydowych

Innym obszarem zastosowania DSC 200 F3 Maia® jest monitorowanie procesu utwardzania żywic epoksydowych. Poniższy wykres przedstawia pomiar przeprowadzony na żywicy epoksydowej wypełnionej włóknami szklanymi. W trakcie pierwszego ogrzewania próbki (krzywa niebieska) - powyżej temperatury zeszklenia -101.5°C zarejestrowano proces dwuetapowej egzotermicznej reakcji sieciowania. Następnie po kontrolowanym schłodzeniu próbki z szybkością 5 K/min próbka została podgrzana po raz drugi. W porównaniu z pierwszym cyklem ogrzewania - zarejestrowano o wiele słabszy proces zeszklenia przesunięty w kierunku wyższej temperatury (142.4°C).

DSC 3500 Sirius

DSC 3500 Sirius-kalorymetr umożliwiający badanie właściwości termicznych różnorodnych materiałów. Ergonomiczna konstrukcja ułatwiająca codzienną pracę, wysoka czułość i niezawodność sprawiają, że jest on głównie stosowany w zakresie kontroli jakości produktu oraz analizy defektów.