Wzmacniany włóknem szklanym PBT — właściwości dynamiczno- mechaniczne

Wzmocniony włóknem szklanym PBT (wypełniacz na poziomie 30%) mierzono w geometrii 3-punktowego zginania (równolegle i prostopadle do kierunku włókien) przy 1Hz i 2K/min. Zaobserwowano znacząco wyższe wartości dla sztywności (E') oraz wyższą temperaturę początku efektu na krzywej spadku (E'- onset - 43°C) dla pomiarów wykonanych równolegle z kierunkiem włókien (linia ciągła). Wartości dla tanδ są odpowiednio niższe, w porównaniu z wynikiem dla poprzecznej geometrii pomiaru. Maksima tanδ występują tej samej temperaturze.

Włókna poliestrowe zbadano w trybie rozciągania. Wyniki pokazują relaksację w zakresie niskotemperaturowym. Zakres zjawiska można wyznaczyć z temperatury E'- onset, maksimum E'' (T) lub maksimum na krzywej tanδ(T). Proces zeszklenia rozpoczyna się w temp. około 75°C (E'- onset). Moduł E’ zmniejsza się w tym zakresie z ok. 4.200 MPa do 200 MPa. (pomiar z DMA 242 E Artemis)

DMA 242 E Artemis

Solidna konstrukcja aparatu oraz jego wysoka rozdzielczość pomiaru odkształcenia zapewnia precyzyjne analizy zarówno dla materiałów sztywnych, jak i elastycznych. Możliwość pomiaru w różnych trybach deformacji, cyfrowe filtrowanie sygnału, analiza kinetyki procesu czy ekstrapolacja w domenie częstotliwości, czyni DMA 242 E Artemis, jednym z najbardziej wszechstronnych instrumentów do dynamicznej analizy mechanicznej.