Materiały termoelektryczne

Zjawisko termoelektryczne polega na wytwarzaniu różnicy potencjałów na styku dwóch materiałów o różnych temperaturach lub odwrotnie. Materiały termoelektryczne znajdują bardzo szerokie zastosowanie w wielu urządzeniach pomiarowych. NETZSCH oferuje szeroką grupę urządzeń pozwalających na kompleksową charakterystykę termofizyczną tego typu materiałów.

W celu uzyskania optymalnych własności termoelektrycznych materiału muszą być znane jego parametry cieplne. Do głównych parametrów, które mają kluczowy wpływ na właściwości termoelektryczne materiałów, należą: przewodność cieplna, stabilność termiczna oraz ich budowa.

więcej informacji

Skutterudite
Współczynnik Seebecka oraz przewodność elektryczna właściwa PbTe
Silver-Lead-Bismuth Telluride — Thermal Conductivity
Lead Tellurides alloyed with Germanium and Silicium — Thermal Conductivity