Materiały termoelektryczne w szczegółach

Stabilność termiczna (analizowana metodami TG lub DSC) dostarcza m in. informacji dotyczącej maksymalnej temperatury eksploatacji. Techniką uzupełniającą są techniki sprzężone np. STA-MS dające dodatkową informację o składzie materiałów.

Skaningowa kalorymetria różnicowa (DSC) daje informację odnośnie przemian fazowych zachodzących w próbce oraz służy do wyznaczania ciepła właściwego.

Przewodność cieplna jest kluczowym parametrem wpływającym na sprawność materiału termoelektrycznego. (LFA) - Laserowa Metoda Impulsowa jest jedną z najczęściej stosowanych metod umożliwiającą wyznaczenie przewodności cieplnej dla bardzo różnorodnej grupy materiałów, w szerokim zakresie temperatur oraz próbek o różnym przekroju. Jest to metoda absolutna, umożliwiająca osiągnięcie precyzyjnych wyników pomiarów.

Metody (DIL) oraz (DMA) są wykorzystywane do pomiarów rozszerzalności cieplnej oraz właściwości lepkosprężystych. Pozwalają one na symulację pracy elementów poddanych obciążeniu termicznemu.