Współczynnik Seebecka oraz przewodność elektryczna właściwa PbTe

Tellurek ołowiu posiada dobre własności termoelektryczne, częściowo ze względu na małą przewodność cieplną, a częściowo ze względu na jego dobre właściwości elektryczne. Rysunek przedstawia zależność współczynnika Seebecka (krzywa zielona) oraz zależność przewodności elektrycznej właściwej (krzywa niebieska) od temperatury. Przerywana linia zielona oznacza wartości certyfikowane. Obserwujemy dobrą korelację z danymi literaturowymi, co wskazuje na dokładność systemu pomiarowego.


1) Physikalisch-Technische Bundesanstalt, Braunschweig

Współczynnik Seebecka oraz przewodność elektryczna właściwa PbTe

SBA 458 Nemesis®

Precyzyjna wiedza o właściwościach termicznych ma ogromne znaczenie w procesie tworzenia i ulepszania nowoczesnych materiałów termoelektrycznych. Względna wydajność czy efektywność danego materiału termoelektrycznego są zwykle opisywane za pomocą charakterystycznego dla niego współczynnika efektywności (ZT). Rozwiązania pomiarowe NETZSCH pozwalają na jednoczesny pomiar współczynnika Seebecka i przewodności elektrycznej w identycznych warunkach.