Materiały termoizolacyjne

Głównym zadaniem materiałów termoizolacyjnych jest zmniejszenie przepływu ciepła poprzez ograniczenie jego przewodzenia. Czy to na etapie projektowania, czy kontroli jakości produktu, zakres, w jakim materiały termoizolacyjne mają spełniać oczekiwania dotyczące wydajności, jest stale analizowany. Posiadamy szeroką gamę przyrządów do pomiaru przewodności cieplnej oraz innych własności materiałów termoizolacyjnych.

Do pomiaru przewodności cieplnej materiałów izolacyjnych polecamy metodę HFM oraz bezpośrednią technikę pomiaru przewodności cieplnej tzw. GHP. Powyższe metody dostarczają wielu cennych informacji na temat przewodności cieplnej materiałów izolacyjnych lub oporu cieplnego systemów wielowarstwowych.

Z kolei zastosowanie innych metod termoanalitycznych pozwala na wyznaczenie stabilności termicznej lub składu materiałów izolacyjnych. Monitorowanie procesów utwardzania spoiw organicznych używanych w materiałach izolacyjnych może być analizowane przy pomocy metody dielektrycznej, tzw. DEA.

Mineral Fiber Insulation — Thermal Conductivity
Polystyrene (PS)
Aerogel — Thermal Conductivity
Expanded Polystyrene — Thermal Conductivity
Extruded Polystyrene Foam (XPS)
Mineral Fiber Insulation — Temperature-Modulated DSC (TM-DSC)
Nanoporous Insulation — Thermal Conductivity
PUR Foam Measurements
Rock Mineral Wool — DEA Measurement
Glass Wool — Phase Transitions
Thermal Expansion of PUR Foams