Expanded Polystyrene — Thermal Conductivity

One of the most popular materials for the thermal insulation of buildings is expanded polystyrene. The example shows a quality control run on a commercially available expanded polystyrene material (EPS 040). Ten samples of the same batch were tested at 24°C and, according to DIN EN 13163, at 10°C. It can clearly be seen that the deviation between the different samples is less than 1%. The determined thermal conductivity λ 90/90 value according to DIN 13163 was 0.03808 W/(m*K). (measurement with HFM 436 Lambda)

HFM 436 Lambda – Lambdomierz płytowy

HFM 436 Lambda jest standardowym instrumentem do pomiaru przewodności cieplnej materiałów termoizolacyjnych. Dzięki możliwości zaprogramowania odpowiedniej różnicy temperatur pomiędzy płytami, umożliwia on pomiary w szerokim zakresie temperatur. HFM 436 Lambda cechuje się krótkim czasem pomiaru oraz wysoką powtarzalnością wyników.