Steel Material — Phase Transitions

Presented here are the transformation energetics of a steel (SAE 107). At 751°C, two phase transitions overlap each other. The increase in the heat flow rate up to 735°C is due to the Curie transition (change in the magnetic properties). A change in the crystal structure (bcc to fcc structure) is causing the major peak. The structural change is connected with an enthalpy change of 63 J/g. Melting was seen at 1367°C and occurred in two steps (peaks at 1395°C and 1471°C). The heat of fusion was 268 J/g. (measurement with DSC 404 F1 Pegasus®)

DSC 404 F1 Pegasus® – Wysokotemperaturowy DSC

Nowy wysokotemperaturowy NETZSCH DSC 404 F1 Pegasus® służy do określenia ciepła właściwego oraz efektów energetycznych. Umożliwia pracę w szerokim zakresie temperatur z wysoką rozdzielczością i dokładnością. Prożnioszczlena konstrukcja, różnorodne wymienne piece oraz sensory sprawiają, że ten model jest idealnym narzędziem do stosowania w ośrodkach naukowo-badawczych oraz w przemyśle produkcyjnym.