Stop aluminium — topnienie i krzepnięcie

Dwie różne próbki stopu aluminium (Al-Mg-Si) zmierzono za pomocą instrumentu DSC 404 F3 Pegasus® w cyklu ogrzewania i chłodzenia. Wykres jasno obrazuje procesy topnienia oraz krzepnięcia badanego stopu. Rozbieżności między dwoma różnymi próbkami (pomiarami) są znikome. Charakterystyczne temperatury (onset, maksimum) zgadzają się, co do 0.3 K. Różnice przy określaniu entalpi obu procesów (pól powierzchni pod krzywymi) wynoszą mniej niż 1% zarówno dla segmentu ogrzewania, jak i chłodzenia. Duża zgodność pomiędzy wynikami pomiarów dla obu próbek potwierdza wysoką klasę pomiarową DSC 404 F3 Pegasus®.

DSC 404 F3 Pegasus® – Wysokotemperaturowy DSC

Nowa wersja wysokotemperaturowego skaningowego kalorymetru różnicowego DSC 404 F3 Pegasus®, posiada wszechstronne zastosowanie w badaniach kontroli jakości oraz w badaniach nad rozwojem nowych produktów. Unikalne sensory i piece umożliwiają pracę w zakresie temperatur (-150...2000°C) oraz przeprowadzenie niestandardowych pomiarów.