DEA 288 Ionic - Dielectric Analyzer

DEA 288 Ionic - Dielectric Analyzer

Opening a New World of Cure Monitoring

Customized Test Conditions

The multi-functional design of the DEA 288 Ionic allows for the application of a great variety of different test conditions such as heat, cold or UV light. This enables the user to easily and conveniently determine the best parameters for processing the material.

A complete dielectric analyzer consists of the DEA electronics and a sensor. Disposable sensors are connected via an adaptor box. Four models of DEA 288 Ionic are available: the regular laboratory version and the slim version with small footprint and two industrial versions.

Both instruments are equipped with the same state-of-the-art electronics and have the ability to control additional accessories such as the lab furnace or lab press. The technical differences between the devices are in the design of the housing, the footprint and the maximum number of channels.


Wersje

Wersje

Technika

Technika

(podlega zmianom)

 • Frequency range
  1 mHz to 1 MHz, freely selectable values
 • Data acquisition multiple DEA modules
  True simultaneous operation of all channels
 • Minimum data acquisition time
  <5 ms
 • Sensor connection
  Shielded 4-wire technique (compensation of resistivity and capacity of the wire as a prerequisite for precise measurements)
 • DEA modules
  • Portable Version: All-purpose version, up to 7 channels
  • Industrial Rack Version: up to 8 channels (extension possible for up to 16 channels)
 • I/O Ports
  • Input and output of measuring signals or signals from peripheral devices such as pressure or temperature sensors. DEA allows for triggering by manufacturing machines.
Oprogramowanie

Oprogramowanie

Oprogramowanie Proteus® to nowoczesne, solidne i przyjazne narzędzie do sterowania pomiarem oraz pełnej analizy i obróbki danych. Nowy interfejs jest wyposażony
w asystenta ułatwiającego szybkie i łatwe wprowadzanie parametrów eksperymentu, takich jak rodzaj badanego materiału, program temperaturowy, częstotliwość czy rodzaj czujnika. Bardzo pomocnym narzędziem jest możliwość modyfikacji parametrów pomiaru (częstotliwość, czas trwania) w trakcie jego trwania oraz obróbka wyników online (SNAPSHOT).  

Do tego produktu zalecamy następujące oprogramowanie:

Proteus® Software, Advanced Software

Najważniejsze cechy oprogramowania to:

 • parametry DEA: lepkość jonowa, przewodność jonowa, współczynnik strat dielektrycznych, przenikalność dielektryczna, tanδ w funkcji temperatury/czasu
 • tryb wielu okien (ang. multiple-window technique) pozwalający na czytelną prezentację jak również obróbkę danych
 • interfejs pozwalający na kompilację (prezentacja i obróbka) krzywych DEA z innymi krzywymi, np. DSC czy DMA.
 • wyznaczanie charakterystycznych wartości, takich jak peak, extrapolated onset, endset na pojedynczej krzywej lub grupie krzywych
 • pełna analiza do 64 segmentów temperaturowych tego samego lub różnych pomiarów
 • gromadzenie danych pomiarowych z możliwością późniejszej kontynuacji analizy
 • możliwość prezentacji danych surowych
 • funkcja wygładzania krzywych pomiarowych  
 • dane w formatach: ANSI, ASCII, csv i eksport do plików graficznych: JPEG, BMP, EMF, PNG, TIFF
Akcesoria

Akcesoria

Rzeczywisty układ pomiarowy

Jedną z głównych zalet nowego DEA jest możliwość uzyskania identycznej geometrii pomiarowej jak w realnym procesie technologicznym. Jest to możliwe m.in. dzięki dużej różnorodności czujników pomiarowych, których odpowiednia lokalizacja w materiale pozwala na monitorowanie lub odtworzenie wielu procesów technologicznych, takich jak:

 • powlekanie natryskowe na cieńkich foliach
 • nanoszenie powłok lakierniczych o określonych grubościach
 • powlekanie materiałów o małej i średniej gęstości (sensory umieszczone pomiędzy warstwami)
 • pomiary na wielowarstwowych laminatach (sensory umieszczone pomiędzy warstwami)
 • pomiary na lepkich cieczach (sensory zanurzone w cieczy)

Czujniki pomiarowe do różnorodnych zastosowań

Netzsch oferuje bardzo szeroki wybór czujników pomiarowych, co stwarza możliwości zastosowania systemu DEA do różnorodnych aplikacji związanych z przetwórstwem polimerów.  Czujniki mogą być jednorazowego, jak i wielokrotnego użytku.

Wielofunkcyjny piec laboratoryjny

Łatwy w użyciu piec pozwala na pracę w zakresie temperatur -150°C do 400°C z możliwością programowania segmentów izotermicznych. Piec pracuje z czujnikami typu IDEX (lub MS) lub typ TMS™ (lub Monotrode).
Piec może być chłodzony na kilka sposobów:  chłodzenie powietrzem, chłodzenie mechaniczne, chłodzenie ciekłym azotem.

Lampa UV

System DEA 288 Epsilon może być wyposażony w lampę UV typu OmniCure S2000 do analizy efektów sieciowania pod wpływem światła UV.   Parametry pomiaru, takie jak czas trwania naświetlania, intensywność, są w pełni sterowane z poziomu oprogramowania NETZSCH Proteus®.

Pneumatyczna prasa laboratoryjna

Testy laboratoryjne na materiałach typu SMCs (ang. Sheet Molding Compounds) i BMCs (ang. Bulk Molding Compounds) mogą być prowadzone w warunkach imitujących proces wytwarzania. Dodatkowo prasa pozwala na grzanie próbki pod określonym ciśnieniem. Program temperaturowy jest ustawialny z poziomu oprogramowania NETZSCH Proteus®.

Literatura

Literatura

Biała księga

Biała księga

A variety of questions may arise during the curing process for thermosetting resins. At which temperature, or after how much time, does the resin begin curing? How high is the reactivity? When is curing complete? The White Paper focuses on cure monitoring by means of Dielectric Analysis (DEA).

Biała księga

Ultraviolet (UV) light curing is a technology being applied increasingly in the fields of paints, inks, coatings, sealants, adhesives and dental composites. The White Paper shows how a variety of questions regarding the curing process can be investigated by using Dielectric Analysis (DEA).