Analiza termograwimetryczna (TGA) / Termograwimetria (TG)

Firma NETZSCH, w dziedzinie analizy termograwimetrycznej, oferuje instrumenty pomiarowe o zwartej konstrukcji, wyposażone w system ważący o wysokiej rozdzielczości. Konstrukcja wag w układzie pionowym znacznie ułatwia operacje związane z wymianą badanej próbki oraz pozwala na bezpośredni pomiar zmian jej temperatury. Niemal wszystkie termowagi NETZSCH charakteryzują się próżnioszczelną konstrukcją, co umożliwia pomiar zmian masy próbki w ściśle zdefiniowanej atmosferze.

Instrumenty TGA zapewniają detekcją efektów egzo- oraz endotermicznych przy wykorzystaniu opcjonalnego trybu c-DTA, nawet jeśli efekty te nie są bezpośrednio skorelowane ze stopniami utrat masy próbki. Podgrzewane adaptery i linie transferowe gazu umożliwiają sprzężenie z instrumentami EGA (zaawansowanej analizy produktów gazowych), takimi jak QMS, FTIR czy GC-MS, rozszerzając możliwości wielu modeli termowag.

Seria analizatorów termograwimetrycznych 400 pozwala na pracę w trybach TG-DSC oraz TG-DTA-(seria instrumentów STA), dzięki łatwej i szybkiej wymianie nośników próbek typu TG-DSC czy TG- DTA (STA).

Termowagi NETZSCH spełniają wymagania międzynarodowych norm dotyczących pomiarów termoanalitycznych, takich jak: ISO 11358, ISO/DIS 9924, ASTM E1131, ASTM D3850, DIN 51006.

TG 209 F1 Libra®

Rozbudowana konfiguracja i bogate wyposażenie TG 209 F1 Libra® z linii premium pozwala na realizację bardzo szerokiego spektrum aplikacyjnego w termograwimetrii - do temperatury 1100°C. Dodatkową jej zaletą jest wiele niepowtarzalnych funkcji i cech, takich jak: BeFlat® umożliwiająca wykonanie pomiaru natychmiast po włączeniu urządzenia, duże szybkości grzania do 200 K/min zapewniające szybsze uzyskiwanie wyników, odporny na korozję piec ceramiczny, który wytrzymuje nawet obecność fluoru lub chloru zawartego w niektórych polimerach, a także funkcja c-DTA pozwalająca na wykrywanie i rejestrację efektów reakcji egzo- oraz endotermicznych.

TG 209 F3 Tarsus®

Ten łatwy w obsłudze termograwimetr został zaprojektowany i skonstruowany specjalnie z myślą o rutynowych aplikacjach w przetwórstwie tworzyw sztucznych, jak i również w przemyśle chemicznym. Przy zakresie temperatury do 1000°C termowaga ta stanowi optymalne rozwiązanie w dziedzinie pomiarów termograwimetrycznych, oferując jednocześnie opatentowaną funkcję c-DTA® pozwalającą na wykrywanie i rejestrację efektów egzo- oraz endotermicznych.