Analiza termograwimetryczna (TGA) / Termograwimetria (TG)

Firma NETZSCH, w dziedzinie analizy termograwimetrycznej, oferuje instrumenty pomiarowe o zwartej konstrukcji, wyposażone w system ważący o wysokiej rozdzielczości. Konstrukcja wag w układzie pionowym znacznie ułatwia operacje związane z wymianą badanej próbki oraz pozwala na bezpośredni pomiar zmian jej temperatury. Niemal wszystkie termowagi NETZSCH charakteryzują się próżnioszczelną konstrukcją, co umożliwia pomiar zmian masy próbki w ściśle zdefiniowanej atmosferze.

Instrumenty TGA zapewniają detekcją efektów egzo- oraz endotermicznych przy wykorzystaniu opcjonalnego trybu c-DTA, nawet jeśli efekty te nie są bezpośrednio skorelowane ze stopniami utrat masy próbki. Podgrzewane adaptery i linie transferowe gazu umożliwiają sprzężenie z instrumentami EGA (zaawansowanej analizy produktów gazowych), takimi jak QMS, FTIR czy GC-MS, rozszerzając możliwości wielu modeli termowag.

Seria analizatorów termograwimetrycznych 400 pozwala na pracę w trybach TG-DSC oraz TG-DTA-(seria instrumentów STA), dzięki łatwej i szybkiej wymianie nośników próbek typu TG-DSC czy TG- DTA (STA).

Termowagi NETZSCH spełniają wymagania międzynarodowych norm dotyczących pomiarów termoanalitycznych, takich jak: ISO 11358, ISO/DIS 9924, ASTM E1131, ASTM D3850, DIN 51006.

TG 209 F1 Nevio

Analyzing the Thermal Stability and Composition of Pharmaceuticals, Foods and Cosmetics by means of the TG 209 F1 Nevio ‒ the top-quality thermobalance for research and development.

TG 209 F3 Nevio

Thermal Stability Studies and Compositional Analysis of Pharmaceuticals, Foods and Cosmetics by means of the TG 209 F3 Nevio ‒ the workhorse for quality control and process optimization.

TG 209 F1 Libra®

Rozbudowana konfiguracja i bogate wyposażenie TG 209 F1 Libra® z linii premium pozwala na realizację bardzo szerokiego spektrum aplikacyjnego w termograwimetrii - do temperatury 1100°C. Dodatkową jej zaletą jest wiele niepowtarzalnych funkcji i cech, takich jak: BeFlat® umożliwiająca wykonanie pomiaru natychmiast po włączeniu urządzenia, duże szybkości grzania do 200 K/min zapewniające szybsze uzyskiwanie wyników, odporny na korozję piec ceramiczny, który wytrzymuje nawet obecność fluoru lub chloru zawartego w niektórych polimerach, a także funkcja c-DTA pozwalająca na wykrywanie i rejestrację efektów reakcji egzo- oraz endotermicznych.

TG 209 F3 Tarsus®

Ten łatwy w obsłudze termograwimetr został zaprojektowany i skonstruowany specjalnie z myślą o rutynowych aplikacjach w przetwórstwie tworzyw sztucznych, jak i również w przemyśle chemicznym. Przy zakresie temperatury do 1000°C termowaga ta stanowi optymalne rozwiązanie w dziedzinie pomiarów termograwimetrycznych, oferując jednocześnie opatentowaną funkcję c-DTA® pozwalającą na wykrywanie i rejestrację efektów egzo- oraz endotermicznych.