TG 209 F1 Libra®

TG 209 F1 Libra®

The vacuum-tight thermo-microbalance for highest demands

Szybsza, łatwiejsza i bardziej kompleksowa charakterystyka materiałów
W oparciu o ponad 50-letnie doświadczenie w dziedzinie termograwimetrii firma NETZSCH opracowała najnowszy model termowagi: TG 209 F1 Libra®. Dzięki niemu możemy dokonać analiz o wiele szybciej, dokładniej - w poszerzonym zakresie temperatur.

Dwa razy szybciej - za pomocą BeFlat®
W odróżnieniu od innych termowag, czasochłonna determinacja linii bazowej, która zwykle musi być przeprowadzana przed pomiarem w przypadku TG 209 F1 Libra®, nie jest już potrzebna. Unikalna funkcja BeFlat® automatycznie kompensuje wpływ wszelkich czynników zewnętrznych na pomiar próbki. Redukuje to czas pracy, nawet o 50%, zwiększając tym samym efektywność pracy urządzenia.

20- krotnie szybciej dzięki wysokim prędkościom grzania
Sercem TG 209 F1 Libra® jest mikropiec wykonany z wysokiej jakości materiałów ceramicznych. Pozwala on nie tylko na pracę do 1100°C, ale również na wykorzystanie szybkości grzania aż do 200 K/min. Użytkownik może więc otrzymać wyniki analizy - nawet przy najwyższej dostępnej temperaturze - w ciągu kilku minut, czyli 20 razy szybciej niż w przypadku innych modeli termowag.

Bardziej kompleksowa i dogłębna charakterystyka z opatentowaną funkcją c-DTA®
Konstrukcja termowagi TG 209 F1 Libra® zapewnia bezpośredni pomiar temperatury próbki. Stwarza to m.in. możliwość rejestracji efektów endo- i egzotermicznych zachodzących w próbce (np. temperatura topnienia próbki). Dzięki temu otrzymujemy znacznie więcej informacji o badanym materiale, bez konieczności przeprowadzenia kolejnych pomiarów.

Ceramiczny mikropiec – dłuższy czas eksploatacji urządzenia

Czas pracy nowego, specjalnie zaprojektowanego pieca ceramicznego, nawet przy konieczności przeprowadzania badań materiałów mogących zawierać składniki wywołujące korozję, jest teraz wielokrotnie dłuższy, niż w przypadku konwencjonalnych termowag. Przeprowadzanie pomiarów dla polimerów zawierających fluor bądź chlor nie stanowi już teraz problemu. Efekt kondensacji produktów reakcji na istotnych elementach systemu (nośnik próbki) jest zminimalizowany, ponieważ gazy wydzielające się z próbki oraz gazy robocze mają pionowy kierunek przepływu. Zapewnia to nie tylko delikatne traktowanie materiału próbki, ale również zapobiega powstawaniu niepożądanego „efektu pamięci”, który może całkowicie zakłócić wyniki kolejnych pomiarów w przypadku systemów konwencjonalnych.


Dane techniczne

Dane techniczne

(subject to change)

Scheme of the TG 209 F1 LibraScheme of the TG 209 F1 Libra
 • Zakres temperatur:
  RT do 1100°C (na próbce)
 • Max. temperatura pracy pieca:
  >1100°C
 • Szybkość grzania/chłodzenia:
  0.001K/min … 200K/min
 • Czas schładzania:
  12 min (w zakresie: 1100°C …100°C)
 • Zakres ważenia:
  2000 mg
 • Rozdzielczość:
  0.1 µg
 • Objętość tygla pomiarowego:
  do 350 µl
 • Atmosfera:
  obojętna, utleniająca, redukcyjna, statyczna, dynamiczna
 • Próżnioszczelna konstrukcja zapewniająca próżnię do 10-2 mbar (1Pa)

Oprogramowanie

Oprogramowanie

Termograwimetr TG 209 F1 Libra® jest sterowany poprzez pakiet oprogramowania Proteus® pracujący w środowisku Windows®. Oprogramowanie Proteus® zawiera wszystkie niezbędne opcje do sterowania pomiarem oraz późniejszej obróbki uzyskanych danych. W skład pakietu wchodzi m.in. moduł analizujący z interfejsem graficznym, umożliwiającym kompleksową analizę i archiwizację otrzymanych wyników. Prosta i intuicyjna obsługa ułatwia codzienną pracę, zapewniając przy tym kompleksowość analizy uzyskanych wyników. Wersja licencjonowana dostępna łącznie z instrumentem, z możliwością instalacji na innych komputerach.

Do tego produktu zalecamy następujące oprogramowanie:

Proteus® Software, Advanced Software

Główne cechy oprogramowania -TGA:

 • Zmiana masy wyrażana w % lub mg
 • Automatyczne wyznaczanie poszczególnych etapów ubytków masy
 • Bezpośrednie określanie zmiennych temperatur i masy
 • Wyznaczanie pozostałości masy
 • Wyznaczanie ekstrapolowanych wartości punktów (onset i endset)
 • Wyznaczanie maksimów temperatur na krzywych pierwszej i drugiej pochodnej zmiany masy (analiza szybkości zmian masy)
 • Automatyczna linia bazowa oraz automatyczna korekta efektu wyporu
 • c-DTA® możliwość rejestracji sygnału c-DTA pozwalającego na identyfikację efektów energetycznych
 • Super-Res® dla automatycznej optymalizacji szybkości grzania, w zależności od tempa zmiany masy
 • Dodatkowe rozwiązania softwarowe używane w określonych branżach, np.: GLP i GMP

Akcesoria

Akcesoria

TG 209 F1 Libra®, wyposażona w chłodzenie termostatem, gwarantuje najwyższą, długoczasową stabilność termiczną, rozpoczęcie pomiarów w temperaturze pokojowej oraz szybkie schłodzenie mikropieca.

Automatic Sample Changer (ASC)

The TG system with an automatic sample changer can handle up to 192 crucibles/pans evenly distributed on two removable trays. Different types of crucibles/pans are allowed up to 8 mm Ø in and 8 mm in height. A four-needle gripper handles different crucibles by using the appropriate gripping pressure for the chosen pan. For calibration and correction purposes, a fixed strip with additional 12 crucible/pan positions is available. Crucible/pan recognition in flight is available. A crucible/pan and lid data base is linked to the ASC. The sample trays are covered by an automatically controlled cover. After closing the cover, the space above the sample pans is purged by branching gas channels integrated in the cover. The purge gas rate is adapted to opening and closing the cover. For this purpose, a further purge gas inlet is available only for the use with the ASC. A “remove lid” function is integrated to cover the sample while waiting its turn to be inserted into the TG cell. Alternatively, a piercing device is optionally available for piercing the lid prior to measurement. The TG system has a refuse bin for disposing lids and non-reusable pans. It is possible to archive the micro-plate trays (storage sample). For better identification, the plates have a serial number and 2D code. The tray identification feature is linked to a crucible/lid data base.

Systemy próżniowe

Różnorodne pompy próżniowe, w połączeniu z systemem automatycznego napełniania i opróżniania komory pomiarowej AutoVac, umożliwiają prowadzenie pomiarów przy obniżonym ciśnieniu lub w czystej atmosferze (wolnej od pozostałości tlenu).

Tygle pomiarowe

Szeroki wybór tygli wykonanych z materiałów, takich jak: tlenek glinu, aluminium, platyna, grafit czy kwarc w różnych objętościach - aż do 350 µl.

Dodatkowe urządzenie przebijające

Dla próbek niestabilnych lub zawierających pewną ilość substancji lotnych, przeznaczone jest automatyczne urządzenie przebijające, tzw. metodą osy – działające tuż przed rozpoczęciem wyznaczonych pomiarów.

Standardy kalibracyjne

Dostępne są różne zestawy materiałów kalibracyjnych, obejmujących pełen zakres temperatur od 10°C do 1100°C. Substancje wzorcowe są zgodne z normami ASTM i CEI-IEC.

Analiza wydzielanych gazów

TG 209 F1 Libra® może być sprzężona z Kwadrupolowym Spektrometrem Masowym QMS 403 D Aëolos® oraz/lub z fourierowskim spektrometrem w podczerwieni FT-IR lub urządzeniami GC-MS. Uwalniane gazy są prowadzone przez ogrzewaną kwarcową kapilarę lub przez linię transferową bezpośrednio do analizatora gazów, gdzie lotne fragmenty są wykrywane na poziomie ppm.

Crucibles (Pans) for General Applications – TG 209 F1 Libra®
Material
(Purity)
Temperature Range Consisting of
Dimension/
Volume
RemarksOrder Number
Al2O3 (99.7)Max. 1700°CCrucibleø 6.8 mm / 85 μlGB399972
Al2O3 (99.7)Max. 1700°CLidFor GB399972GB399973
QuartzMax. 1000°CCrucibleø 6.7 mm / 85 μlGB399974
QuartzMax. 1000°CLidFor GB399974GB399975
Pt/Rh (80/20)Max. 1700°CCrucibleø 6.8 mm / 85 μlGB399205
Pt/Rh (80/20)Max. 1700°CLidFor GB399205 and NGB801556GB399860
Pt/Rh (80/20)Max. 1700°CCrucibleø 6.8 mm / 190 μlNGB801556
Al (99.5)Max. 610°CCruciblelø 6.7 mm / 85 μlSet of 100 piecesNGB810405
Al (99.5)Max. 610°CLidFor NGB810405NGB810406
Gold (99.9)Max. 900°CCrucible + lidø 6.7 mm / 85 μl6.225.6-93.3.00
SilverMax. 750°CCrucible + lidø 6.7 mm / 85 μl6.225.6-93.4.00
ZrO2Max. 2000°CCrucible85 μlCaO-stabilizedGB397053
ZrO2Max. 2000°CLidFor GB397053GB397052
GraphiteMax. 2200°CCrucible85 μlGB399956
GraphiteMax. 2200°CLidFor GB399956GB399957
Al2O3 (99.8)Max. 1700°CCruciblelø 9 mm, height 7 mm, volume 350 μlSample holder for large samples requiredNGB800453
Al2O3 (99.8)Max. 1700°CLidNGB800454
Al2O3 (99.7)Max. 1700°CCruciblelø 8 mm, height 8 mm, volume 300 μlSample holder for large samples required, ASC-compatibleNGB803698
Al2O3 (99.7)Max. 1700°CLidFor crucible NGB803698NGB808209

Literatura

Literatura

Literatura przedmiotu

Literatura przedmiotu
Literatura przedmiotu

Investigation of the thermal evolution process of mixed oxide solid films by means of TG-MS

published: Journal of Thermal Analysis and Calorimetry

Literatura przedmiotu

Characterization of Dust Samples in Occupational and Environmental Medicine

published: NETZSCH Onset 4/2008

Literatura przedmiotu

This application note highlights the capability of the BeFlat® correction being a smart solution for the influence of the heating rate and gas flow without a separate baseline measurement.

Literatura przedmiotu
Literatura przedmiotu

Katalog akcesoriów

Katalog akcesoriów

Broszura

Broszura

Broszura produktu: Analiza termograwimetryczna / Termograwimetria - TGA; Metoda, Technika, Zastosowanie; 20 stron (anglojęzyczny)

Plakat

Media cyfrowe

Media cyfrowe

Wideo

Webcast

Thermogravimetry-A Powerful Tool for the Dertermination of the Thermal Stability and Composition of Polymers
Thermogravimetric Analysis Sample Setup and Run with the NETZSCH TG 209 F1 Libra
TGA-FT-IR Sample Setup and Evolved Gas Analysis The PERSEUS®® TG 209 F1 Libra

Być może jesteś zainteresowany:

DSC 204 F1 Phoenix®

Kalorymetr charakteryzujący się wysoką czułością oraz rozdzielczością. Może pracować z automatycznym podajnikiem próbek ASC. Dodatkowo umożliwia pracę w trybie modulacji temperatury (TM-DSC), zapewnia optymalizację linii bazowej tzw. (BeFlat®), korekcję sygnału DSC ze względu na opór cieplny oraz stałą czasową. Możliwość sprzężenia z QMS i FTIR a także poszerzenia badań w zakresie fotokalorymetrii.