Analiza termomechaniczna (TMA)

Większość materiałów zmienia swoje właściwości termomechaniczne w trakcie grzania lub chłodzenia. Analiza termomechaniczna (TMA) umożliwia charakterystykę przemian fazowych, współczynnika rozszerzalności cieplnej, temperatury zeszklenia oraz punktów mięknięcia w warunkach obciążenia statycznego lub dynamicznego przy narzuconym reżimie temperaturowym. Metoda (TMA) dostarcza wielu cennych i niezbędnych informacji dotyczących struktury i właściwości materiałów, optymalizacji procesu produkcji i późniejszego użytkowania materiałów. Jest to wszechstronna metoda stosowana zarówno w kontroli jakości, jak również w działach R&D, umożliwiająca charakterystykę szerokiej grupy materiałów takich jak: tworzywa sztuczne, elastomery, farby, ceramika, szkła oraz metale i kompozyty.

Analiza termomechaniczna (TMA) określa zmiany wymiarów ciał stałych cieczy oraz proszków w funkcji temperatury lub czasu w warunkach zdefiniowanego obciążenia zgodnie z normami: DIN 51 005, ASTM E831, ASTM D696, ASTM D3386, ISO 11359 – Część 1 -3.

Metoda TMA jest uzupełnieniem tradycyjnej dylatometrii (dylatometr pionowy), gdzie analizuje się zmiany długości próbki w warunkach zaniedbywalnego obciążenia (np. DIN 51 045).

TMA 402 F1/F3 Hyperion® - Analizator termomechaniczny

Nowy analizator termomechaniczny TMA 402 F1/F3 Hyperion® posiada modułową konstrukcję umożliwiającą zastosowanie wymiennych pieców w zakresie temperatur -150°C do 1550°C. W skład wyposażenia wchodzi szeroki wybór uchwytów do próbek pozwalający na pracę w różnych trybach pomiarowych. Urządzenie ma możliwość ustawienia narostu siły przykładanej na próbkę w zakresie od -3 N do 3 N.

TMA 402 F3 Hyperion® Polymer Edition - Tailor-made for low-temperature applications

The TMA 402 F3 Hyperion® Polymer Edition was designed to gain valuable information about product performance and processing behavior of polymers. Equipped with the compact highly reactive IC-furnace, it covers a temperature range of -70°C to 450°C without the need of LN2.