TMA 402 F3 Hyperion® Polymer Edition

Analiza termomechaniczna – TMA – optymalne rozwiązanie do pomiarów w niskich temperaturach

Zastosowanie metody TMA do badania polimerów

Polimery zmieniają swoje właściwości termomechaniczne podczas ogrzewania i chłodzenia. Analiza TMA dostarcza informacji na temat orientacji molekularnej czy efektów gwałtownego chłodzenia, umożliwiając w ten sposób projektowanie klejów czy innych połączeń hybrydowych, a także kontrolę jakości folii kurczliwych. Takie analizy mogą dostarczyć cennych informacji na temat składu, struktury, warunków produkcji i możliwości potencjalnego zastosowania różnych materiałów do określonych celów.

 

Wyznaczanie właściwości lepkosprężystych takich jak relaksacja, pełzanie czy naprężenie/odkształcenie

TMA 402 F3 Hyperion® Polymer Edition oferuje teraz nie tylko możliwość pomiaru zmiany długości próbki pod wpływem stałej siły, ale także zmianę przemieszczenia i pomiar odpowiadającej mu siły. To typowy przykład pomiaru relaksacji naprężeń,  gdzie próbka jest rozciągana o określoną wielkość w zdefiniowanej temperaturze. Podczas testu odkształcenie jest utrzymywane na stałym poziomie a rejestrowana jest zmiana siły. Siła stale maleje w wyniku relaksacji materiału. Wytrzymałość na relaksację naprężenia jest ostatecznie określana przez naprężenie szczątkowe mierzone po określonym okresie ekspozycji. Dane można przedstawić graficznie na wykresie naprężenia w czasie. Możliwe jest wtedy odczytanie zarówno zachowania naprężenie-relaksacja, jak i wartości szybkości i czasu relaksacji.

 

Chłodzenie Mechaniczne do -70°C

TMA 402 F3 Hyperion® Polymer Edition jest przeznaczony  głównie do badań  materiaów polimerowych.  Jest wyposażony w kompaktowy piec, pozwalający na swobodną pracę w zakresie temperatur od -70 ° C do 450 ° C, wykorzystujący mechaniczny, zamknięty system chłodzenia (IC) bez potrzeby stosowania chłodzenia ciekłym azotem LN2.

 

Dane Techniczne

(mogą podlegać modyfikacji)

 • Piec IC
  -70°C do 450°C z mechanicznym systemem chłodzenia
 • Szybkość grzania
  0.001 K/min do 30 K/min
 • Zakres pomiaru/ rozdzielczość Δl
  500 μm / 0.125 nm
  5000 μm (± 2500 μm) / 1.25 nm
 • Sterowanie przemieszczeniem
  Pomiar przemieszczenia i/lub pomiar siły
 • Zakres siły (na próbce)
  0.001 N do 3 N
 • Rozdzielczość siły
  < 0.01 mN
 • Wymienne uchwyty próbek
  Kwarcowe, do 450°C
 • Wymiary próbek
  Rozszerzalność/penetracja: długość: 30 mm max.; holder próbki Ø 8 mm
  Rozciąganie: długość: 30 mm max.; szerokość: 6 mm; grubość: 1 mm
  Trójpunktowe zginanie: długość: 10 mm max.; szerokość: 5 mm
 • Automatyczny pomiar długości próbki (dokładność: 0.01 mm)
 • Atmosfery pomiarowe
  1 - masowy kontroler przepływu gazu MFC (drugi niezależny MFC – opcja), zakres przepływu gazu: 0 do 250 ml/min, sterowany z poziomu oprogramowania, inertna, utleniająca, redukcyjna, próżnia (10-4 mbar)
 • Akcesoria
  Podkładki, tygle, specjalne pojemniki na wosk

Oprogramowanie

Interfejs szybkiego startu pomiaru i automatycznej ewaluacji wyników

Oprogramowanie Proteus® pozwala na wprowadzanie parametrów i metod z uprzednio wykonanych plików pomiarowych za pomocą jednego kliknięcia myszą. Etapy ewaluacji dla testu odniesienia można zapisać w danej metodzie i zastosować w pełni automatycznie do pomiaru próbki po jego zakończeniu. Możliwe jest również, aby oprogramowanie podświetlało wszelkie wyniki odbiegające od wybranych kryteriów jakości.

 

AutoEvaluation – automatyczna analiza wyników

AutoEvaluation to innowacyjny moduł oprogramowania oferowany wyłącznie przez firmę NETZSCH. Jest to automatyczna procedura opracowania krzywych termoanalitycznych, która działa bez użycia predefiniowanych makr. To ogromne wsparcie i oszczędność czasu.  AutoEvaluation oferuje specjalne funkcje do opracowywania krzywych dla różnych typów materiałów.

Podczas pomiaru polimerów, funkcja AutoEvaluation automatycznie wykryje temperaturę początku procesu zeszklenia oraz maksima temperatur mięknienia i dokona analizy krzywej za pomocą jednego kliknięcia myszą.

 

TMA z modulacją temperatury (opcja)

W przypadku pomiarów TMA z modulacją temperatury amplitudę i okres modulacji można zdefiniować dla różnych segmentów programu temperaturowego. Oprogramowanie pozwala na  określenie całkowitego sygnału TMA, jego części pochodzącej od procesów o charakterze odwracalnym i nieodwracalnym, całkowitego współczynnika CTE oraz części  odwracalnej i nieodwracalnej, amplitud i faz sygnałów z graficznym wyświetlaniem krzywych wyników w technice multi-window. Proteus® oferuje również możliwość eksportowania wykresów i drukowania lub eksportu danych w postaci plików tekstowych ASCII.

 

Identify - Identyfikacja i klasyfikacja krzywych pomiarowych TMA (opcja)

Baza danych Identify oferuje najnowocześniejsze metody weryfikacji materiałów; pozwala na porównanie danej krzywej z innymi indywidualnymi krzywymi (np. grupami krzywych w kontroli jakości) lub z danymi literaturowymi z wybranych bibliotek. Wszelkie biblioteki i klasy utworzone przez użytkownika można edytować lub rozszerzać w ramach funkcji Identify.

Wpisy do bazy danych można filtrować według różnych kryteriów, a krzywe pomiarowe - nawet te różnego typu - można nakładać na siebie w celu graficznego porównania.

Łatwo wymienialne uchwyty próbek
Różne geometrie i tryby pomiarowe

Tryb: rozszerzalność/ściskanie jest przeznaczony próbek o geometriach cylindrycznych i prostopadłościennych   
Tryb penetracji jest optymalny do wyznaczania punktów mięknięcia. Stosuje się tu głownie próbki cylindryczne.
Tryb trójpunktowgo zginania do próbek w postaci belek prostopadłościennych    
Nowy uchwyt do pracy w trybie rozciągania, umożliwia pomiary tzw. trybie:  „force-free tension”.
Narzędzie do przygotowywania cienkich próbek 

 

Literature

Broszura

You may also be interested in:

TMA 402 F1/F3 Hyperion® - Analizator termomechaniczny

Nowy analizator termomechaniczny TMA 402 F1/F3 Hyperion® posiada modułową konstrukcję umożliwiającą zastosowanie wymiennych pieców w zakresie temperatur -150°C do 1550°C. W skład wyposażenia wchodzi szeroki wybór uchwytów do próbek pozwalający na pracę w różnych trybach pomiarowych. Urządzenie ma możliwość ustawienia narostu siły przykładanej na próbkę w zakresie od -3 N do 3 N.

DIL 402 Expedis Select & Supreme

The new dilatometer DIL 402 Expedis Select and Supreme offer state-of-the-art dilatometer technology and are designed for a wide range of sophisticated applications. All instruments of the DIL Expedis series feature the revolutionary NanoEye measuring cell; a new dimension in measuring range and accuracy.

DIL 402 Expedis Classic

The new dilatometer DIL 402 Expedis Classic offers state-of-the-art dilatometer technology and is designed for sophisticated applications. Like all instruments of the DIL Expedis series, the Classic version features the revolutionary NanoEye measuring cell; a new dimension in measuring range and accuracy.