FT-IR

FT-IR

Coupling to a Fourier Transform Infrared Spectrometer

More than just the sum of its parts

Especially in the polymer field as well as in the pharmaceutical and chemical industries, it can be very useful to have knowledge about the gases that evolve during a process, curing/cross-linking, decomposition or any other reaction.
With the vacuum-tight thermal balances and simultaneous thermal analysis instruments TG 209 F1 Libra®, TG/STA 449 F3 Jupiter® and TG/STA 449 F1 Jupiter®, TG/STA 449 F5 Jupiter®, STA 2500 Regulus, DIL 402 Expedis Select & Supreme, and TMA 402 F1/F3 Hyperion®, as well as with the dynamic differential calorimeters DSC 404 F1 Pegasus® and DSC 204 F1 Phoenix®, NETZSCH offers you efficient systems for coupling to a Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR). The transfer line and the connection adaptors to the furnaces can be heated up to 230°C to prevent condensation of the decomposition products to the greatest extent possible. For spectra interpretation, extensive gas phase libraries are available.

 

Request an Offer: The NETZSCH TG-FT-IR Database For Polymers

The FT-IR coupling can be employed for the following application areas:

 • Decomposition
 • Dehydration
 • Residual solvent content
 • Pyrolysis
 • Solid-gas reactions
 • Combustion
 • Oxidation
 • Corrosion
 • Catalysis
 • Compositional analysis
 • Binder burn-out
 • Coal analysis
 • Polymer content
 • Ash content
 • Evaporation, outgassing
Key Technical Data

Key Technical Data

(subject to change)

 • Wave number range:
  FT-IR: 8000 cm-1 to 340 cm-1
  Coupling: 4400 cm-1 to 600 cm-1
  (double window technique KBr+ZnSe)
 • Resolution:
  better than 0.4 cm-1
 • Temperature of transfer line:
  max. 230°C
 • Furnace adaptor:
  max. 300°C
 • Transfer line material:
  PTFE (exchangeable)
 • Window material gas cell:
  ZnSe + KBr
 • Gas cell volume and length:
  8.7 ml/110 mm
 • Detector:
  DLaTGS or MCT
schematics of FT-IR couplingschematics of FT-IR coupling
Oprogramowanie

Oprogramowanie

The FT-IR coupling runs under OPUS and  Proteus® software on Windows®. Proteus® includes everything you need to carry out a measurement and evaluate the resulting data. Easy-to-understand menus and automated routines make Proteus® extremely user-friendly while still allowing for sophisticated analysis. Proteus® software is licensed with the instrument and can of course be installed on other computer systems.

Features:

 • Simultaneous measuring, data acquisition, and data storage with the two software packages: Proteus® (NETZSCH) for thermal analysis data, and OPUS (Bruker Optics) for FT-IR spectra and traces
 • OPUS/CHROM software as 2D and 3D plots for FT-IR and TG/STA/DSC measuring curves as functions of time and temperature
 • OPUS/SEARCH with spectra library
 • Traces for evaluation of characteristic temperatures and peak area together with thermal analysis curves
 • Gram-Schmidt plot with temperature and peak area calculation together with thermal analysis curves

You can use the following software with this product:

Proteus® Software, Advanced Software

Akcesoria

Akcesoria

With the PulseTA® technique an exactly defined quantity of gas is injected to the purge gas of the thermobalance (TGA) or the simultaneous thermal analysis instrument (STA).


PERSEUS® STA 449 F1/F3 Jupiter®

PERSEUS® STA 449 F1/F3 Jupiter®

The Revolution in STA-FT-IR Coupling

Analiza wydzielanych gazów (EGA) to jedna z najbardziej precyzyjnych i kompleksowych metod do określania właściwości termicznych substancji organicznych, nieorganicznych cieczy oraz ciał stałych. Technika ta pozwala m.in. na szczegółową charakterystykę mechanizmów procesów chemicznych, zachodzących w badanej próbce podczas jej grzania. 

Nowy PERSEUS® STA 449 F1/F3 to optymalne połączenie dwóch sprawdzonych urządzeń: NETZSCH STA 449 F1/F3 Jupiter® oraz kompaktowego spektrometru FT-IR produkcji Bruker Optics. Innowacyjna konstrukcja całego zestawu wyznacza najnowsze trendy w technikach sprzężonych.

Ze względu na kompaktową budowę, wysoką wydajność i wytrzymałość oraz bardzo atrakcyjną cenę, ten doskonale skompilowany zestaw ma ogromną szansę, aby znaleźć swoje miejsce w wielu laboratoriach uniwersyteckich 
i przemysłowych. 

Każdy instrument z serii NETZSCH STA 449 F1/F3 może być odpowiednio zmodyfikowany do wersji PERSEUS® STA 449 F1/F3.

Affordable Gas Analysis

The unrivaled instrument alliance serves as an innovative coupling technique, even for a narrow budget. It has what it takes to become an integral part of any laboratory and indispensible for its future needs.

No Liquid Nitrogen required

The DLaTGS (DLaTGS = deuterated L-alanine doped triglycine sulphate) detector used does not require any liquid nitrogen cooling. This system is therefore particularly well-suited for test runs with an autosampler (ASC) or for measurements of longer duration.

Brak linii transferowej

Instrument nie wymaga oddzielnej linii transferowej, ani osobnego kontrolera temperatury. Wbudowana, podgrzewana cela gazowa jest bezpośrednio podłączona do wylotu gazów z pieca STA poprzez odpowiednie podgrzewane połączenie rurowe. Mała objętość celi oraz zminimalizowana droga gazów gwarantują wysoką efektywność detekcji gazów i są bardzo korzystne w przypadku występowania łatwo kondensowalnych produktów reakcji.

Oszczędność miejsca w Twoim laboratorium

Spektrometr FT-IR jest bezpośrednio zamontowany na szczycie korpusu instrumentu STA. W związku z tym ten nowy system idealnie nadaje się do laboratoriów, w których jest ograniczona przestrzeń.

PERSEUS STA 449 F1 Jupiter® with integrated FT-IRPERSEUS® STA 449 F1 Jupiter® with integrated FT-IR

PERSEUS® STA 449 F1/F3 może być wykorzystany w następujących aplikacjach:

 • Dekompozycja
 • Reakcje typu: ciało stałe - gaz
 • Analiza składu materiału
 • Odparowywanie, odgazowywanie

Schematic drawing of the gas pathSchematic drawing of the gas path
 • Komora gazowa długość/objętość:
  70 mm / 5.8 ml
  (brak wewnętrznego lustra, dostosowana do kształtu wiązki)
 • Podgrzewana rura transferowa:
  dwie opcje
  (kontrolowana temperaturowo; z wykorzystaniem źródła stałego napięcia)
 • Podgrzewana komora gazowa:
  max 200°C,
  sterowana z poziomu oprogramowania
 • Detektor:
  DLaTGS
 • Zakres spektrum FT-IR:
  6000 cm-1 do 500 cm-1
 • Okienka celi gazowej wykonane z ZnSe

Oprogramowanie

Oprogramowanie

Oprogramowanie Proteus® do analizy termicznej oraz oprogramowanie OPUS dla FT-IR pracują wspólnie w środowisku Windows®. Oba programy są ze sobą w pełni kompatybilne i jednocześnie sterują całym zestawem PERSEUS® STA 449 F1/F3. Dane przedstawiane są w zależności od temperatury lub czasu dla każdego rejestrowanego eksperymentu. 

Oprogramowanie Proteus® zawiera wszystkie niezbędne funkcje do sterowania urządzeniem podczas pomiaru oraz obróbki danych pomiarowych. Intuicyjne menu, w połączeniu z automatyzacją analizy wyników, czyni Proteus® narzędziem bardzo prostym w obsłudze, zapewniając jednocześnie zaawansowaną analizę otrzymanych wyników. Licencjonowana wersja Proteus® dostępna jest łącznie z instrumentem z możliwością instalacji na innych komputerach.

Cechy oprogramowania:

 • Jednoczesny pomiar, akwizycja i przechowywanie danych z dwóch pakietów oprogramowania: NETZSCH Proteus® dla wyników analizy termicznej oraz OPUS (Bruker Optics) dla widm FT-IR na jednym komputerze PC.
 • OPUS/CHROM oprogramowanie tworzące wykresy 2D i 3D dla wyników FT-IR oraz krzywych z instrumentu STA w funkcji czasu lub temperatury.
 • Zintegrowana funkcja temperaturowej ewolucji intensywności widm (trace) z możliwością wyznaczenia charakterystycznych temperatur oraz maksimów, łącznie z analizą krzywych termicznych.
 • Możliwość wyznaczenia krzywej sumarycznej intensywności widma FT-IR (Gram-Schmidt) w bezpośredniej kompilacji z termogramami.


Do tego produktu zalecamy następujące oprogramowanie:

Proteus® Software


Akcesoria

Akcesoria

PulseTA®PulseTA®

PulseTA®

W technice PulseTA® dokładnie określona ilość znanego gazu jest wstrzykiwana do komory pomiarowej TGA lub STA, umożliwiając tym samym wykonanie analizy ilościowej widm FT-IR.

Automatyczny podajnik próbek

Automatyczny podajnik próbek (ASC) potrafi obsługiwać do 20 tygli pomiarowych. Jest przeznaczony do rutynowych cykli pomiarowych, np. w badaniach kontroli jakości lub do bardziej kompleksowych eksperymentów czy do prac badawczo-rozwojowych. Gwarantuje bezobsługową i ciągłą pracę urządzenia, np. przez całą dobę czy weekend, dając tym samym możliwość wykonywania innych czynności w laboratorium oraz zapewniając optymalne wykorzystanie PERSEUS® STA 449 F1/F3.Oprogramowanie zapewnia zdefiniowanie pomiaru oraz pewnych kroków analizy (makro programowe) dla każdej próbki indywidualnie. Intuicyjne menu prowadzi użytkownika przez proces programowania serii pomiarowych. Istnieje możliwość zmiany, modyfikacji istniejących oraz dodania nieplanowanych eksperymentów do zaprogramowanej wcześniej serii pomiarów, także w trakcie wykonywania jednej z nich.

DSC and TGA-DSC crucible varietyDSC and TGA-DSC
crucible variety

PERSEUS® TG 209 F1

PERSEUS® TG 209 F1

Idealne sprzężenie TGA-FT-IR

Analiza wydzielanych gazów (EGA - Evolved Gas Analysis) jest doskonałym narzędziem do charakterystyki termicznej szerokiej grupy substancji organicznych, nieorganicznych, stałych czy cieczy.
Najważniejsze cechy PERSEUS® TG 209 F1 to wysoka wydajność, wytrzymałość oraz bardzo atrakcyjna cena.
Połączenie niewielkiego, a zarazem bardzo efektywnego spektrometru FT-IR
i TGA daje bardzo szerokie możliwości badawcze w wielu laboratoriach zarówno przemysłowych, jak i uniwersyteckich.
Każdy instrument z serii NETZSCH TG 209 F1 Libra może być odpowiednio zmodyfikowany do wersji PERSEUS®.

PERSEUS® TG 209 F1 może być wykorzystany w następujących aplikacjach:

 • Dekompozycja
 • Reakcje typu: ciało stałe - gaz
 • Analiza składu materiału
 • Odparowywanie, odgazowywanie
 • Detekcja susbstancji lotnych
 • Analiza procesów starzenia
 • Analiza procesów desorpcji

PERSEUS TG 209 F1 Libra®PERSEUS® TG 209 F1 Libra®

Efektywna analiza wydzielanych gazów
Ta unikalna kompilacja dwóch instrumentów stanowi efektywną technikę sprzężenia, nawet w przypadku dość ograniczonego budżetu. Posiada wszystkie niezbędne cechy, aby stać się integralną częścią każdego laboratorium oraz sprostać ich przyszłym, zmieniającym się potrzebom.

Detektor niewymagający stosowania ciekłego azotu
Zastosowany piroelektryczny detektor podczerwieni DTGS (deuterowany siarczan trójglicyny) nie wymaga chłodzenia ciekłym azotem. Dzięki temu system ten szczególnie sprawdza się w przypadku testów z wykorzystaniem automatycznego podajnika próbek (ASC) lub pomiarów długoczasowych.

Brak linii transferowej
Instrument nie wymaga oddzielnej linii transferowej, ani osobnego kontrolera temperatury. Wbudowana, podgrzewana cela gazowa jest bezpośrednio podłączona do wylotu gazów z pieca STA poprzez odpowiednie podgrzewane połączenie rurowe. Mała objętość celi oraz zminimalizowana droga gazów gwarantują wysoką efektywność detekcji gazów i są bardzo korzystne w przypadku występowania łatwo kondensowalnych produktów reakcji.

Oszczędność miejsca w Twoim laboratorium
Spektrometr FT-IR jest bezpośrednio zamontowany na szczycie korpusu instrumentu TG 209 F1 Libra. W związku z tym ten nowy system idealnie nadaje się do laboratoriów, w których jest ograniczona przestrzeń.


Technika

Technika

(podlega zmianom)

 • Komora gazowa długość/objętość:
  70 mm / 5.8 ml (brak wewnętrznego lustra, dostosowana do kształtu wiązki)
 • Detector:
  DLaTGS
 • Podgrzewana komora gazowa:
  max 200°C, sterowana z poziomu oprogramowania
 • Zakres spektrum FT-IR:
  6000 cm-1 do 500 cm-1
 • Okienka celi gazowej wykonane z ZnSe
 • Podgrzewana rura transferowa:
  dwie opcje (kontrolowana temperaturowo; z wykorzystaniem źródła stałego napięcia)

Aby wyświetlić dane techniczne TG 209 F1 Libra®, kliknij TUTAJ.


Oprogramowanie

Oprogramowanie

Oprogramowania Proteus® do analizy termicznej i oprogramowanie OPUS dla FT-IR są ze sobą w pełni zintegrowane i pracują w środowisku systemów operacyjnych Windows. Komunikacja oprogramowania pozwala na wymianę danych w czasie rzeczywistym w trakcie trwania pomiaru. Dane pomiarowe są prezentowane w postaci trójwymiarowego diagramu 3-D, uwzględniającego wyniki FT-IR oraz TGA. Ponadto oprogramowanie Proteus® umożliwia bezpośrednią kompilację wyników FT-IR z pomiarami TGA. Wszystkie informacje na temat trwającego eksperymentu są na bieżąco wykreślane w funkcji temperatury lub czasu.

Oprogramowanie Proteus® zawiera wszystkie niezbędne funkcje do sterowania urządzeniem podczas pomiaru oraz obróbki danych pomiarowych. Intuicyjne menu, w połączeniu z automatyzacją analizy wyników, czyni Proteus® narzędziem bardzo prostym w obsłudze, zapewniając jednocześnie zaawansowaną analizę otrzymanych wyników. Licencjonowana wersja Proteus® dostępna jest łącznie z instrumentem z możliwością instalacji na innych komputerach.

Cechy oprogramowania:

 • Jednoczesny pomiar, akwizycja i przechowywanie danych z dwóch pakietów oprogramowania: NETZSCH Proteus® dla wyników analizy termicznej oraz OPUS (Bruker Optics) dla widm FT-IR na jednym komputerze PC.
 • OPUS/CHROM oprogramowanie tworzące wykresy 2D i 3D dla wyników FT-IR oraz krzywych z instrumentu STA w funkcji czasu lub temperatury.
 • Zintegrowana funkcja temperaturowej ewolucji intensywności widm (trace) z możliwością wyznaczenia charakterystycznych temperatur oraz maksimów, łącznie z analizą krzywych termicznych.
 • Możliwość wyznaczenia krzywej sumarycznej intensywności widma FT-IR (Gram-Schmidt) w bezpośredniej kompilacji z termogramami.


Do tego produktu zalecamy następujące oprogramowanie:

Proteus® Software


Akcesoria

Akcesoria

PulseTA®

W technice PulseTA® dokładnie określona ilość znanego gazu jest wstrzykiwana do komory pomiarowej TGA lub STA, umożliwiając tym samym wykonanie analizy ilościowej widm FT-IR.

 

PulseTA®PulseTA®

Automatyczny podajnik próbek (ASC) dla PERSEUS® TG 209 F1

Każdej próbce można przypisać indywidualny program pomiarowy. Automatyczny podajnik próbek może obsługiwać pomiary TGA-FT-IR z indywidualnym programem temperaturowym dla TG oraz indywidualnym zestawem parametrów definiujących eksperyment FT-IR dla każdej próbki. Wszystkie parametry eksperymentu można bardzo łatwo wpisać w odpowiednie rubryki w oprogramowaniu. Dodatkowe, niezaplanowane analizy można wprowadzić w trakcie trwania procesu pomiarowego.

 


Być może jesteś zainteresowany:

QMS 403 Aëolos Quadro - Kwadrupolowy spektrometr masowy

QMS 403 Aëolos Quadro to kwadrupolowy spektrometr masowy o modułowej konstrukcji z podgrzewaną kapilarą na całej długości. Szczególnie polecany do standardowych identyfikacji substancji lotnych wydzielających się w trakcie pomiaru. (Analiza wydzielanych gazów EGA)

Sprzężenie GC-MS

Nasza współpraca z producentem chromatografów gazowych – JAS (Joint Analytical Systems) to kolejny krok milowy w zakresie analizy wydzielanych gazów (EGA). W tym układzie gazy reakcyjne pochodzące z TGA/STA są bezpośrednio wprowadzane do układu chromatografu gazowego GC za pośrednictwem podgrzewanej linii transferowej a następnie kierowane do kolumny chromatograficznej, gdzie następuje ich rozdział i identyfikacja za pomocą odpowiednich detektorów. Start pomiaru następuje zdarzeniowo (ang. event-driven), co pozwala na identyfikację wydzielanych gazów w pełnej korelacji z temperaturą oraz ubytkiem masy rejestrowanym na termowadze.

QMS 403/5 SKIMMER - System sprzężony SKIMMER

Powyższy system zapewnia najwyższy poziom detekcji wydzielanych gazów dzięki bezpośredniemu sprzężeniu QMS z analizatorem termicznym STA 409 CD poprzez unikalny system SKIMMER. (Analiza wydzielanych gazów EGA)

STA 449 F3 Jupiter®

Analizator termiczny łączący w sobie zalety czułej termowagi ze skaningową kalorymetrią różnicową. Wymienne piece i sensory TG, TGA-DTA oraz TGA-DSC sprawiają, że jest to wszechstronny przyrząd umożliwiający przeprowadzenie różnorodnych pomiarów dla szerokiej grupy materiałów.

STA 449 F1 Jupiter®

Niezwykle możliwości konfiguracyjne oraz wydajność STA 449 F1 Jupiter® zapewniają charakterystykę szerokiej grupy materiałów, takich jak ceramika, metale oraz tworzywa sztuczne czy kompozyty w zakresie temperatur: -150...2400°C.