PERSEUS® STA 449 F1/F3

PERSEUS® STA 449 F1/F3

Rewolucja w sprzężeniu STA-FT-IR

Analiza wydzielanych gazów (EGA) to jedna z najbardziej precyzyjnych i kompleksowych metod do określania właściwości termicznych substancji organicznych, nieorganicznych cieczy oraz ciał stałych. Technika ta pozwala m.in. na szczegółową charakterystykę mechanizmów procesów chemicznych, zachodzących w badanej próbce podczas jej grzania. 

Nowy PERSEUS® STA 449 F1/F3 to optymalne połączenie dwóch sprawdzonych urządzeń: NETZSCH STA 449 F1/F3 Jupiter® oraz kompaktowego spektrometru FT-IR produkcji Bruker Optics. Innowacyjna konstrukcja całego zestawu wyznacza najnowsze trendy w technikach sprzężonych.

Ze względu na kompaktową budowę, wysoką wydajność i wytrzymałość oraz bardzo atrakcyjną cenę, ten doskonale skompilowany zestaw ma ogromną szansę, aby znaleźć swoje miejsce w wielu laboratoriach uniwersyteckich 
i przemysłowych. 

Każdy instrument z serii NETZSCH STA 449 F1/F3 może być odpowiednio zmodyfikowany do wersji PERSEUS® STA 449 F1/F3.

Efektywna analiza wydzielanych gazów

Ta unikalna kompilacja dwóch instrumentów stanowi efektywną technikę sprzężenia, nawet w przypadku dość ograniczonego budżetu. Posiada wszystkie niezbędne cechy, aby stać się integralną częścią każdego laboratorium oraz sprostać ich przyszłym, zmieniającym się potrzebom.

Detektor niewymagający stosowania ciekłego azotu

Zastosowany piroelektryczny detektor podczerwieni DLaTGS (deuterowany siarczan trójglicyny) nie wymaga chłodzenia ciekłym azotem. Dzięki temu system ten szczególnie sprawdza się w przypadku testów z wykorzystaniem automatycznego podajnika próbek (ASC) lub pomiarów długoczasowych.

Brak linii transferowej

Instrument nie wymaga oddzielnej linii transferowej, ani osobnego kontrolera temperatury. Wbudowana, podgrzewana cela gazowa jest bezpośrednio podłączona do wylotu gazów z pieca STA poprzez odpowiednie podgrzewane połączenie rurowe. Mała objętość celi oraz zminimalizowana droga gazów gwarantują wysoką efektywność detekcji gazów i są bardzo korzystne w przypadku występowania łatwo kondensowalnych produktów reakcji.

Oszczędność miejsca w Twoim laboratorium

Spektrometr FT-IR jest bezpośrednio zamontowany na szczycie korpusu instrumentu STA. W związku z tym ten nowy system idealnie nadaje się do laboratoriów, w których jest ograniczona przestrzeń.

PERSEUS STA 449 F1 Jupiter® with integrated FT-IRPERSEUS® STA 449 F1 Jupiter® with integrated FT-IR

PERSEUS® STA 449 F1/F3 może być wykorzystany w następujących aplikacjach:

 • Dekompozycja
 • Reakcje typu: ciało stałe - gaz
 • Analiza składu materiału
 • Odparowywanie, odgazowywanie

Technika

Technika

(podlega zmianom)

Schematic drawing of the gas pathSchematic drawing of the gas path
 • Komora gazowa długość/objętość:
  70 mm / 5.8 ml
  (brak wewnętrznego lustra, dostosowana do kształtu wiązki)
 • Podgrzewana rura transferowa:
  dwie opcje
  (kontrolowana temperaturowo; z wykorzystaniem źródła stałego napięcia)
 • Podgrzewana komora gazowa:
  max 200°C,
  sterowana z poziomu oprogramowania
 • Detektor:
  DLaTGS
 • Zakres spektrum FT-IR:
  6000 cm-1 do 500 cm-1
 • Okienka celi gazowej wykonane z ZnSe

Oprogramowanie

Oprogramowanie

Oprogramowanie Proteus® do analizy termicznej oraz oprogramowanie OPUS dla FT-IR pracują wspólnie w środowisku Windows®. Oba programy są ze sobą w pełni kompatybilne i jednocześnie sterują całym zestawem PERSEUS® STA 449 F1/F3. Dane przedstawiane są w zależności od temperatury lub czasu dla każdego rejestrowanego eksperymentu. 

Oprogramowanie Proteus® zawiera wszystkie niezbędne funkcje do sterowania urządzeniem podczas pomiaru oraz obróbki danych pomiarowych. Intuicyjne menu, w połączeniu z automatyzacją analizy wyników, czyni Proteus® narzędziem bardzo prostym w obsłudze, zapewniając jednocześnie zaawansowaną analizę otrzymanych wyników. Licencjonowana wersja Proteus® dostępna jest łącznie z instrumentem z możliwością instalacji na innych komputerach.

Cechy oprogramowania:

 • Jednoczesny pomiar, akwizycja i przechowywanie danych z dwóch pakietów oprogramowania: NETZSCH Proteus® dla wyników analizy termicznej oraz OPUS (Bruker Optics) dla widm FT-IR na jednym komputerze PC.
 • OPUS/CHROM oprogramowanie tworzące wykresy 2D i 3D dla wyników FT-IR oraz krzywych z instrumentu STA w funkcji czasu lub temperatury.
 • Zintegrowana funkcja temperaturowej ewolucji intensywności widm (trace) z możliwością wyznaczenia charakterystycznych temperatur oraz maksimów, łącznie z analizą krzywych termicznych.
 • Możliwość wyznaczenia krzywej sumarycznej intensywności widma FT-IR (Gram-Schmidt) w bezpośredniej kompilacji z termogramami.


Do tego produktu zalecamy następujące oprogramowanie:

Proteus® Software


Akcesoria

Akcesoria

PulseTA®

W technice PulseTA® dokładnie określona ilość znanego gazu jest wstrzykiwana do komory pomiarowej TGA lub STA, umożliwiając tym samym wykonanie analizy ilościowej widm FT-IR.

Automatyczny podajnik próbek

Automatyczny podajnik próbek (ASC) potrafi obsługiwać do 20 tygli pomiarowych. Jest przeznaczony do rutynowych cykli pomiarowych, np. w badaniach kontroli jakości lub do bardziej kompleksowych eksperymentów czy do prac badawczo-rozwojowych. Gwarantuje bezobsługową i ciągłą pracę urządzenia, np. przez całą dobę czy weekend, dając tym samym możliwość wykonywania innych czynności w laboratorium oraz zapewniając optymalne wykorzystanie PERSEUS® STA 449 F1/F3.Oprogramowanie zapewnia zdefiniowanie pomiaru oraz pewnych kroków analizy (makro programowe) dla każdej próbki indywidualnie. Intuicyjne menu prowadzi użytkownika przez proces programowania serii pomiarowych. Istnieje możliwość zmiany, modyfikacji istniejących oraz dodania nieplanowanych eksperymentów do zaprogramowanej wcześniej serii pomiarów, także w trakcie wykonywania jednej z nich.

DSC and TGA-DSC crucible varietyDSC and TGA-DSC
crucible variety
Literatura

Literatura

Broszura

Webcast

Literatura przedmiotu

Literatura przedmiotu

Evolved gas analysis (EGA) from thermal analyzers such as thermogravimetry (TG) or simultaneous thermal analysis (STA) which refers to simultaneous TG–DSC is well established since it greatly enhances the value of TG or TG–DSC results.

Wideo

PERSEUS®® STA 449 English
Hyphenated Technique - TGA-DSC and FT-IR - Evolved Gas Analysis
NETZSCH Analyzing and Testing at the Analytica 2016

You may also be interested in:

PERSEUS® TG 209 F1 - Idealne sprzężenie TGA-FT-IR

PERSEUS® TG 209 F1 to optymalne połączenie NETZSCH TG 209 F1 Libra®
i kompaktowego spektrometru w podczerwieni FT-IR Bruker Optics. Innowacyjna konstrukcja całego zestawu wyznacza najnowsze trendy w technikach sprzężonych.

TG 209 F1 Libra®

Rozbudowana konfiguracja i bogate wyposażenie TG 209 F1 Libra® z linii premium pozwala na realizację bardzo szerokiego spektrum aplikacyjnego w termograwimetrii - do temperatury 1100°C. Dodatkową jej zaletą jest wiele niepowtarzalnych funkcji i cech, takich jak: BeFlat® umożliwiająca wykonanie pomiaru natychmiast po włączeniu urządzenia, duże szybkości grzania do 200 K/min zapewniające szybsze uzyskiwanie wyników, odporny na korozję piec ceramiczny, który wytrzymuje nawet obecność fluoru lub chloru zawartego w niektórych polimerach, a także funkcja c-DTA pozwalająca na wykrywanie i rejestrację efektów reakcji egzo- oraz endotermicznych.

Sprzężenie GC-MS

Nasza współpraca z producentem chromatografów gazowych – JAS (Joint Analytical Systems) to kolejny krok milowy w zakresie analizy wydzielanych gazów (EGA). W tym układzie gazy reakcyjne pochodzące z TGA/STA są bezpośrednio wprowadzane do układu chromatografu gazowego GC za pośrednictwem podgrzewanej linii transferowej a następnie kierowane do kolumny chromatograficznej, gdzie następuje ich rozdział i identyfikacja za pomocą odpowiednich detektorów. Start pomiaru następuje zdarzeniowo (ang. event-driven), co pozwala na identyfikację wydzielanych gazów w pełnej korelacji z temperaturą oraz ubytkiem masy rejestrowanym na termowadze.

STA 449 F3 Jupiter®

Analizator termiczny łączący w sobie zalety czułej termowagi ze skaningową kalorymetrią różnicową. Wymienne piece i sensory TG, TGA-DTA oraz TGA-DSC sprawiają, że jest to wszechstronny przyrząd umożliwiający przeprowadzenie różnorodnych pomiarów dla szerokiej grupy materiałów.

STA 449 F1 Jupiter®

Niezwykle możliwości konfiguracyjne oraz wydajność STA 449 F1 Jupiter® zapewniają charakterystykę szerokiej grupy materiałów, takich jak ceramika, metale oraz tworzywa sztuczne czy kompozyty w zakresie temperatur: -150...2400°C.