PERSEUS® TG 209 F1

PERSEUS® TG 209 F1

Idealne sprzężenie TGA-FT-IR

Analiza wydzielanych gazów (EGA - Evolved Gas Analysis) jest doskonałym narzędziem do charakterystyki termicznej szerokiej grupy substancji organicznych, nieorganicznych, stałych czy cieczy.
Najważniejsze cechy PERSEUS® TG 209 F1 to wysoka wydajność, wytrzymałość oraz bardzo atrakcyjna cena.
Połączenie niewielkiego, a zarazem bardzo efektywnego spektrometru FT-IR
i TGA daje bardzo szerokie możliwości badawcze w wielu laboratoriach zarówno przemysłowych, jak i uniwersyteckich.
Każdy instrument z serii NETZSCH TG 209 F1 Libra może być odpowiednio zmodyfikowany do wersji PERSEUS®.

PERSEUS® TG 209 F1 może być wykorzystany w następujących aplikacjach:

 • Dekompozycja
 • Reakcje typu: ciało stałe - gaz
 • Analiza składu materiału
 • Odparowywanie, odgazowywanie
 • Detekcja susbstancji lotnych
 • Analiza procesów starzenia
 • Analiza procesów desorpcji

PERSEUS TG 209 F1 Libra®PERSEUS® TG 209 F1 Libra®

Efektywna analiza wydzielanych gazów
Ta unikalna kompilacja dwóch instrumentów stanowi efektywną technikę sprzężenia, nawet w przypadku dość ograniczonego budżetu. Posiada wszystkie niezbędne cechy, aby stać się integralną częścią każdego laboratorium oraz sprostać ich przyszłym, zmieniającym się potrzebom.

Detektor niewymagający stosowania ciekłego azotu
Zastosowany piroelektryczny detektor podczerwieni DTGS (deuterowany siarczan trójglicyny) nie wymaga chłodzenia ciekłym azotem. Dzięki temu system ten szczególnie sprawdza się w przypadku testów z wykorzystaniem automatycznego podajnika próbek (ASC) lub pomiarów długoczasowych.

Brak linii transferowej
Instrument nie wymaga oddzielnej linii transferowej, ani osobnego kontrolera temperatury. Wbudowana, podgrzewana cela gazowa jest bezpośrednio podłączona do wylotu gazów z pieca STA poprzez odpowiednie podgrzewane połączenie rurowe. Mała objętość celi oraz zminimalizowana droga gazów gwarantują wysoką efektywność detekcji gazów i są bardzo korzystne w przypadku występowania łatwo kondensowalnych produktów reakcji.

Oszczędność miejsca w Twoim laboratorium
Spektrometr FT-IR jest bezpośrednio zamontowany na szczycie korpusu instrumentu TG 209 F1 Libra. W związku z tym ten nowy system idealnie nadaje się do laboratoriów, w których jest ograniczona przestrzeń.


Technika

Technika

(podlega zmianom)

 • Komora gazowa długość/objętość:
  70 mm / 5.8 ml (brak wewnętrznego lustra, dostosowana do kształtu wiązki)
 • Detector:
  DLaTGS
 • Podgrzewana komora gazowa:
  max 200°C, sterowana z poziomu oprogramowania
 • Zakres spektrum FT-IR:
  6000 cm-1 do 500 cm-1
 • Okienka celi gazowej wykonane z ZnSe
 • Podgrzewana rura transferowa:
  dwie opcje (kontrolowana temperaturowo; z wykorzystaniem źródła stałego napięcia)

Aby wyświetlić dane techniczne TG 209 F1 Libra®, kliknij TUTAJ.


Oprogramowanie

Oprogramowanie

Oprogramowania Proteus® do analizy termicznej i oprogramowanie OPUS dla FT-IR są ze sobą w pełni zintegrowane i pracują w środowisku systemów operacyjnych Windows. Komunikacja oprogramowania pozwala na wymianę danych w czasie rzeczywistym w trakcie trwania pomiaru. Dane pomiarowe są prezentowane w postaci trójwymiarowego diagramu 3-D, uwzględniającego wyniki FT-IR oraz TGA. Ponadto oprogramowanie Proteus® umożliwia bezpośrednią kompilację wyników FT-IR z pomiarami TGA. Wszystkie informacje na temat trwającego eksperymentu są na bieżąco wykreślane w funkcji temperatury lub czasu.

Oprogramowanie Proteus® zawiera wszystkie niezbędne funkcje do sterowania urządzeniem podczas pomiaru oraz obróbki danych pomiarowych. Intuicyjne menu, w połączeniu z automatyzacją analizy wyników, czyni Proteus® narzędziem bardzo prostym w obsłudze, zapewniając jednocześnie zaawansowaną analizę otrzymanych wyników. Licencjonowana wersja Proteus® dostępna jest łącznie z instrumentem z możliwością instalacji na innych komputerach.

Cechy oprogramowania:

 • Jednoczesny pomiar, akwizycja i przechowywanie danych z dwóch pakietów oprogramowania: NETZSCH Proteus® dla wyników analizy termicznej oraz OPUS (Bruker Optics) dla widm FT-IR na jednym komputerze PC.
 • OPUS/CHROM oprogramowanie tworzące wykresy 2D i 3D dla wyników FT-IR oraz krzywych z instrumentu STA w funkcji czasu lub temperatury.
 • Zintegrowana funkcja temperaturowej ewolucji intensywności widm (trace) z możliwością wyznaczenia charakterystycznych temperatur oraz maksimów, łącznie z analizą krzywych termicznych.
 • Możliwość wyznaczenia krzywej sumarycznej intensywności widma FT-IR (Gram-Schmidt) w bezpośredniej kompilacji z termogramami.


Do tego produktu zalecamy następujące oprogramowanie:

Proteus® Software


Akcesoria

Akcesoria

PulseTA®

W technice PulseTA® dokładnie określona ilość znanego gazu jest wstrzykiwana do komory pomiarowej TGA lub STA, umożliwiając tym samym wykonanie analizy ilościowej widm FT-IR.

 

Automatyczny podajnik próbek (ASC) dla PERSEUS® TG 209 F1

Każdej próbce można przypisać indywidualny program pomiarowy. Automatyczny podajnik próbek może obsługiwać pomiary TGA-FT-IR z indywidualnym programem temperaturowym dla TG oraz indywidualnym zestawem parametrów definiujących eksperyment FT-IR dla każdej próbki. Wszystkie parametry eksperymentu można bardzo łatwo wpisać w odpowiednie rubryki w oprogramowaniu. Dodatkowe, niezaplanowane analizy można wprowadzić w trakcie trwania procesu pomiarowego.

 

Literatura

Literatura

Broszura

Wideo

TG209 F1 PERSEUS®®-Coupling
NETZSCH PERSEUS®® TG 209 F1 - TGA-FT-IR Coupling
NETZSCH Analyzing and Testing at the Analytica 2016

Webcast

You may also be interested in:

PERSEUS® STA 449 F1/F3 – Rewolucja w sprzężeniu STA-FT-IR

PERSEUS® STA 449 F1/F3 to optymalne połączenie dwóch sprawdzonych urządzeń: NETZSCH STA 449 F1/F3 Jupiter® oraz kompaktowego spektrometru FT-IR produkcji Bruker Optics. Innowacyjna konstrukcja całego zestawu wyznacza najnowsze trendy w technikach sprzężonych.

TG 209 F1 Libra®

Rozbudowana konfiguracja i bogate wyposażenie TG 209 F1 Libra® z linii premium pozwala na realizację bardzo szerokiego spektrum aplikacyjnego w termograwimetrii - do temperatury 1100°C. Dodatkową jej zaletą jest wiele niepowtarzalnych funkcji i cech, takich jak: BeFlat® umożliwiająca wykonanie pomiaru natychmiast po włączeniu urządzenia, duże szybkości grzania do 200 K/min zapewniające szybsze uzyskiwanie wyników, odporny na korozję piec ceramiczny, który wytrzymuje nawet obecność fluoru lub chloru zawartego w niektórych polimerach, a także funkcja c-DTA pozwalająca na wykrywanie i rejestrację efektów reakcji egzo- oraz endotermicznych.

Sprzężenie GC-MS

Nasza współpraca z producentem chromatografów gazowych – JAS (Joint Analytical Systems) to kolejny krok milowy w zakresie analizy wydzielanych gazów (EGA). W tym układzie gazy reakcyjne pochodzące z TGA/STA są bezpośrednio wprowadzane do układu chromatografu gazowego GC za pośrednictwem podgrzewanej linii transferowej a następnie kierowane do kolumny chromatograficznej, gdzie następuje ich rozdział i identyfikacja za pomocą odpowiednich detektorów. Start pomiaru następuje zdarzeniowo (ang. event-driven), co pozwala na identyfikację wydzielanych gazów w pełnej korelacji z temperaturą oraz ubytkiem masy rejestrowanym na termowadze.

STA 449 F3 Jupiter®

Analizator termiczny łączący w sobie zalety czułej termowagi ze skaningową kalorymetrią różnicową. Wymienne piece i sensory TG, TGA-DTA oraz TGA-DSC sprawiają, że jest to wszechstronny przyrząd umożliwiający przeprowadzenie różnorodnych pomiarów dla szerokiej grupy materiałów.

STA 449 F1 Jupiter®

Niezwykle możliwości konfiguracyjne oraz wydajność STA 449 F1 Jupiter® zapewniają charakterystykę szerokiej grupy materiałów, takich jak ceramika, metale oraz tworzywa sztuczne czy kompozyty w zakresie temperatur: -150...2400°C.