Badanie materiałów ogniotrwałych: (RUL) Badanie ogniotrwałości pod obciążeniem oraz pełzanie przy ściskaniu (CIC), Wytrzymałość materiałów ogniotrwałych na zginanie w podwyższonych temperaturach (HMOR)

Oferujemy kompleksowe instrumentarium do badania materiałów ogniotrwałych.Ogniotrwałość pod obciążeniem (RUL) oraz pełzanie przy ściskaniu (CIC) określają odporność materiałów na deformację w funkcji temperatury i czasu w ściśle określonych warunkach pomiarowych.

Wytrzymałość materiałów ogniotrwałych na zginanie można zbadać przy pomocy urządzenia HMOR.

Nasze instrumenty spełniają międzynarodowe normy takie jak: ISO 1893, ISO 3187, ISO 5013, DIN EN 993-7/8/9, DIN 51048, DIN 51053, DIN 51063, DIN 51046.

RUL/CIC 421 | Instrument badający ogniotrwałość pod obciążeniem i pełzanie przy ściskaniu

Seria instrumentów RUL/CIC 421 służąca do badania ogniotrwałości pod obciążeniem oraz przeprowadzenie tzw. próby pełzania przy ściskaniu. Konstrukcja tego urządzenia zapewnia długotrwałą i niezawodną pracę.

HMOR 422 D/3 | Instrument do badania wytrzymałości materiałów ogniotrwałych na zginanie

Instrument umożliwiający badanie materiałów ogniotrwałych pod kątem wytrzymałości na zginanie w podwyższonych temperaturach. W trakcie pomiaru analizuje się temperaturę po osiągnięciu której stożek wykonany z badanego materiału się zgina.