Jednoczesna analiza termiczna (STA/TG-DSC)

Jednoczesna analiza termiczna (STA) jest metodą polegającą na jednoczesnym zastosowaniu dwóch technik badawczych: Termograwimetrii (TG) i Skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC) w stosunku do jednej próbki.  

  • Warunki panujące w trakcie pomiarów są identyczne dla sygnałów TG i DSC tzn. ta sama atmosfera, ciśnienie, szybkość grzania, kontakt termiczny próbki z tyglem i sensorem, efekty radiacyjne itp. Warunek ten jest nie do spełnienia przy zastosowaniu dwóch oddzielnych instrumentów.
  • Jednoczesne rejestrowanie dwóch sygnałów na tym samym przyrządzie zapewnia większą efektywność oraz umożliwia uzyskanie kompleksowej informacji dotyczącej charakterystyki cieplnej badanej próbki (np. rozgraniczanie pomiędzy przemianami fazowymi a dekompozycją czy reakcjami addycji i kondensacji, jednoznaczna klasyfikacja procesów pirolizy, utleniania oraz spalania).

Wieloletnie doświadczenie w dziedzinie analizy termicznej oraz inwestowanie w nowoczesne technologie przez firmę Netzsch, pozwoliło osiągnąć najwyższy poziom instrumentów do jednoczesnej analizy termicznej, które pracują zgodnie z międzynarodowymi standardami pomiarowymi wymaganymi dla termograwimetrii (TG) oraz skaningowej kalorymetrii różnicowej (DSC).

Poszczególne wymogi i standardy dla oddzielnych instrumentów TGA i DSC (patrz odpowiednia sekcja) są oczywiście spełnione przez instrumenty do jednoczesnej analizy termicznej NETZSCH STA.

STA 449 F1 Jupiter®

Niezwykle możliwości konfiguracyjne oraz wydajność STA 449 F1 Jupiter® zapewniają charakterystykę szerokiej grupy materiałów, takich jak ceramika, metale oraz tworzywa sztuczne czy kompozyty w zakresie temperatur: -150...2400°C.

STA 2500 Regulus

The STA 2500 Regulus is a highly reliable and fully equipped top-loading differential balance ideal for standard STA measurements with frequently changing temperature programs available at an excellent price.

STA 449 F3 Jupiter®

Analizator termiczny łączący w sobie zalety czułej termowagi ze skaningową kalorymetrią różnicową. Wymienne piece i sensory TG, TGA-DTA oraz TGA-DSC sprawiają, że jest to wszechstronny przyrząd umożliwiający przeprowadzenie różnorodnych pomiarów dla szerokiej grupy materiałów.

STA 449 F3 Nevio

The STA 449 F3 Nevio combines the advantages of a high sensitive thermobalance and a true Differential Scanning Calorimeter. Various furnaces and TG, TGA-DTA and TGA-DSC sensors can be used, whereby the system can be easily optimized for the most versatile applications.

STA 449 F5 Jupiter®

The STA 449 F5 Jupiter® is a truly sophisticated instrument with two true measurement techniques (DSC and TGA), easily expandable capabilities, accessories for evolved gas analysis and a complete software package all for a very attractive price.