LFA 467 HT HyperFlash® – Laserowa metoda impulsowa

LFA 467 HT HyperFlash® – Laserowa metoda impulsowa

Nowa jakość pomiaru dyfuzyjności i przewodności cieplnej – szybki, łatwy i ekonomiczny

Precyzyjne pomiary dyfuzyjności i przewodności cieplnej w zakresie RT…1250°C z wykorzystaniem błyskowej lampy ksenonowej
Nowy instrument LFA 467 HT HyperFlash® wykorzystuje sprawdzoną technologię zastosowaną w LFA 467 HyperFlash®. Źródłem światła jest tutaj błyskowa lampa ksenonowa o długiej żywotności, umożliwiająca wykonywanie pomiarów do 1250°C - bez konieczności używania kosztownych materiałów eksploatacyjnych.

ZoomOptics – system pozwalający uzyskać jeszcze bardziej precyzyjne wyniki - dzięki optymalizacji pola widzenia  
Opatentowany system ZoomOptics (patent no.: DE 10 2012 106 955 B4 2014.04.03) optymalizuje pole widzenia detektora IR, eliminując wszelkie negatywne wpływy spowodowane niedopasowanym ustawieniem przesłony, a w konsekwencji znaczny wzrost dokładności wyników pomiarowych.

Ultraszybkie próbkowanie sygnału (do 2 MHz) oraz możliwość wykorzystania bardzo krótkich impulsów światła (do 20 µs) umożliwia pomiary materiałów o dużym przewodnictwie i bardzo małej grubości. 
Szybkość akwizycji danych instrumentów z serii LFA 467 HyperFlash® została zwiększona do 2 MHz. Szybkość ta odnosi się zarówno do rejestracji sygnału detektora IR, jak i do mapowania impulsu. Tym samym materiały, wykazujące duże przewodność i/lub cienkie warstwy, wymagają bardzo krótkich czasów pomiarowych. W tym przypadku można je wiarygodnie przetestować. Podczas testowania próbek metali (0,3 mm) czy folii polimerowych (30 μm) można dobrać optymalną częstotliwość próbkowania i szerokość impulsu. Opatentowany system mapowania impulsu uwzględnia wpływ szerokości impulsu, efekt skończonej szerokości impulsu oraz strat ciepła (patent no.: US7038209 B2; US20040079886; DE10242741).

 

 

Konstrukcja próżnioszczelna zapewniająca ściśle zdefiniowaną atmosferę gazową oraz zapobiegająca utlenianiu
Wewnętrzny zautomatyzowany system próżniowy (zapewniający automatyczną ewakuację i napełnianie) umożliwia uzyskanie zdefiniowanej atmosfery gazowej przed każdym pomiarem. Dodatkowo próżnioszczelny piec platynowy zapewnia szybkości nagrzewania do 50 K/min.

Wysoka wydajność i precyzja – 4 próbki – 4 termopary
Efektywna przepustowość pomiarów, w całym zakresie temperatur, jest zagwarantowana przez automatyczny zmieniacz próbek (ASC). Każdy z czterech zmieniaczy ASC posiada własną termoparę (dla każdej z 4 pozycji). Pozwala to znacznie ograniczyć różnicę temperatury pomiędzy próbką  i termoparą pomiarową poprzez minimalizację ich wzajemnej odległości. ASC jest przeznaczony dla próbek o wymiarach 12,7 mm (okrągłe) i 10 mm (okrągłe i kwadratowe).

Ergonomiczny i wydajny
LFA 467 HT HyperFlash® jest pierwszym systemem LFA z błyskową lampą ksenonową, będącej źródłem światła, pozwalającą osiągnąć temperaturę do 1250°C. Instrument posiada jeden piec ze zintegrowanym zmieniaczem próbek, który pokrywa cały zakres temperatur. Takie rozwiązanie zapewnia niewielki rozmiar przyrządu, co jest cechą charakterystyczną dla całej serii przyrządów LFA 467 HyperFlash®. Nawet przy tak wysokich temperaturach, efektywny wewnętrzny obieg chłodzenia wody utrzymuje temperaturę otaczających elementów systemu w bezpiecznym zakresie, i tym samym znacznie zmniejszając zużycie ciekłego azotu dla detektora podczerwieni.

Specyfikacja

Specyfikacja

(podlega zmianom)

 • Zakres temperaturowy
  RT do 1250°C
 • Szybkość grzania (max.)
  50 K/min
 • Detetektory podczerwieni
  • InSb: RT do 1250°C
  • System uzupełniania czynnika chłodzącego
 • Częstotliwość próbkowania
  do 2 MHz (dla detekcji temperatury i odwzorowania impulsu)
 • Dyfuzyjność cieplna:
  0.01 mm2/s do 2000 mm2/s
 • Przewodność cieplna:
  <0.1 W/(m*K) do 4000 W/(m*K)
 • Opatentowany system odwzorowania kształtu impulsu
  dla korekcji skończonego czasu trwania impulsu oraz poprawione cp
 • Atmosfery:
  Inertna, utleniająca, statyczna i dynamiczna
 • Próżnia:
  10-4 mbar
 • Uchwyty próbek:
  na próbki okrągłe i kwadratowe
 • Sterowanie przepływem gazów:
  MFC i AutoVac
Schematic of the LFA 467 HT HyperFlash; the light beam heats the lower sample surface and an IR detector measures the temperature increase on the upper sample surfaceSchematic of the LFA 467 HT HyperFlash®;
the light beam heats the lower sample surface and an IR detector measures the temperature increase on the upper sample surface
ZoomOptics

ZoomOptics

Nowatorski system ZoomOptics pozwalający uzyskać jeszcze bardziej precyzyjne wyniki

Detektor podczerwieni ma za zadanie zbierać sygnał wzrostu temperatury na górnej powierzchni badanej próbki. Jej średnica może przybrać wartość maksymalną do 25,4 mm. Próbki o mniejszej średnicy są najczęściej przysłaniane maską lub pokrywką tak, aby ukryć strefę peryferyjną w możliwie najlepszym stopniu. W tym przypadku emisja promieniowania IR pochodzić będzie od wszystkich obiektów w polu widzenia detektora tzn. środkowego pola próbki jej brzegu, jak również maski/przysłony osłaniającej, co ma nieunikniony wpływ na charakter przebiegu mierzonego sygnału. Wielkość wymienionego wpływu (traktowanego, jako zaburzenie) będzie w głównej mierze zależała od różnicy między dyfuzyjnością cieplną materiału próbki i maski/przysłony. W rezultacie końcowy odcinek krzywej wzrostu temperatury rejestrowany przez detektor może być podniesiony o stałą wartość bądź przedwczesne zmierzać do wyrównania. W obu przypadkach może to wpływać na niedokładne wyznaczanie czasu połówkowego, którego wartość będzie przesunięta względem realnej, a co za tym idzie wartości obliczonej dyfuzyjności cieplnej będzie obarczona pewnym błędem.


System ZoomOptics pozwala zoptymalizować pole widzenie detektora IR tak, aby mierzony sygnał wzrostu temperatury pochodził tylko z obszaru związanego z powierzchnią próbki i nie był zaburzany przez promieniowanie „otoczenia” – masek czy innych elementów. Predefiniowana wartość skupienia wiązki promieniowania wynosi 70%, co znajduje zastosowanie w przypadku większości aplikacji. Wartość ta może być oczywiście dostosowywana przez operatora do danej geometrii próbki.

Korzyści płynące z zastosowania systemu ZoomOptics wyraźnie ilustruje następujący przykład pomiaru próbki Pyroceram’u:

Thermal diffusivity resultsThermal diffusivity results
Media cyfrowe

Media cyfrowe

Być może jesteś zainteresowany:

LFA 467 HyperFlash® – Laserowa metoda impulsowa

Nowy instrument LFA 467 HyperFlash® pracuje w szerokim zakresie temperatur i oferuje bardzo wysoką wydajność pomiarów (wyposażony jest w 16 - pozycyjny automatyczny zmieniacz próbek). Posiada również niezwykle szybki system akwizycji danych oraz inteligentny system soczewek (ZoomOptics) między próbką a detektorem, wybierający odpowiedni obszar akwizycji.

HFM 446 Lambda Eco-Line

The new HFM 446 Lambda Eco-Line features a standardized method for the measurement of thermal conductivity which is equally applicable in research and development and in quality assurance.

GHP 456 Titan®

Innovative Guarded Hot Plate System GHP 456 Titan® for Determination of Thermal Conductivity of Insulations