LFA 467 HyperFlash® – Laserowa metoda impulsowa

LFA 467 HyperFlash® – Laserowa metoda impulsowa

Nowa jakość pomiaru dyfuzyjności i przewodności cieplnej - szybki, łatwy i ekonomiczny

Szeroki zakres temperatur: od -100°C do 500°C
Przy zastosowaniu tej samej konfiguracji, czyli bez konieczności zmian detektora IR czy pieca, LFA 467 HyperFlash® umożliwia ciągły pomiary w zakresie temperatur od -100°C do 500°C. W połączeniu z szerokim wyborem akcesoriów pomiarowych instrument ten znacznie poszerza możliwości stosowania metody impulsowej w wyznaczaniu właściwości termofizycznych.

Wydajność pomiarowa jest teraz 4 razy większa - dzięki uchwytowi dla 16 próbek 
Wyjątkową zaletą LFA HyperFlash 467 jest możliwość jednoczesnego pomiaru do 16 próbek w całym zakresie temperatur. Pozwala to na maksymalizację sekwencji pomiarowych przy minimalnej liczbie czynności wstępnych - oszczędność czasu i zaangażowania operatora.System automatycznego napełniania uzupełnia zapasy ciekłego azotu dla detektora IR, jak i dla pieca, umożliwiając przy tym nieprzerwaną pracę systemu LFA przez całą dobę.

Nowatorski system ZoomOptics pozwalający uzyskać jeszcze bardziej precyzyjne wyniki 
Opatentowany układ ZoomOptics optymalizuje pole widzenia detektora IR, eliminując wszelkie negatywne wpływy spowodowane niedopasowanym ustawieniem przesłony. Rezultatem jest znaczny wzrost dokładności wyników pomiarowych.

Ultraszybki system rejestracji sygnału - zbierania danych pomiarowych dla cienkich próbek (2 MHz)
Materiały cienkowarstwowe, o wysokiej przewodności, wymagają bardzo dużej szybkości akwizycji danych dla dokładnego zapisu odwzorowania gwałtownego wzrostu temperatury na górnej powierzchni badanej próbki. LFA 467 HyperFlash® oferuje częstotliwość próbkowania na poziomie 2 MHz, co jest bezprecedensową wartością dla dostępnych na rynku systemów  LFA.

Technika

Technika

(podlega zmianom)

 • Zakres temperatur: 
  -100°C do 500°C, jeden piec
 • Bezkontaktowy pomiar wzrostu temperatury – detektor podczerwieni IR
 • Szybkość akwizycji danych:
  do 2 MHz (zarówno dla sygnału wzrostu temperatury, jaki i mapowania impulsu energii)
 • Zakres pomiaru dyfuzyjności cieplnej:
  0,01 mm2/s do 2000 mm2/s
 • Zakres pomiaru przewodności cieplnej:
  <0,1 W/(m*K) do 4000 W/(m*K)
 • Wymiary próbek:
  • 6 mm do 25,4 mm średnicy
  • 0,01 mm do 6 mm grubości
 • Opatentowana technika mapowania impulsu ze względu jego długość, lepsze określenie cp, poprzez dokładną znajomość energii pochłoniętej przez próbkę.
 • Atmosfery:
  obojętna, utleniająca, statyczna/dynamiczna, obniżone ciśnienie
Schematic of the LFA 467 HyperFlash; the light beam heats the lower sample surface and an IR detector measures the temperature increase on the upper sample surfaceSchematic of the LFA 467 HyperFlash®;
the light beam heats the lower sample surface and an IR detector measures the temperature increase on the upper sample surface
ZoomOptics

ZoomOptics

Nowatorski system ZoomOptics pozwalający uzyskać jeszcze bardziej precyzyjne wyniki

Detektor podczerwieni ma za zadanie zbierać sygnał wzrostu temperatury na górnej powierzchni badanej próbki. Jej średnica może przybrać wartość maksymalną do 25,4 mm. Próbki o mniejszej średnicy są najczęściej przysłaniane maską lub pokrywką tak, aby ukryć strefę peryferyjną w możliwie najlepszym stopniu. W tym przypadku emisja promieniowania IR pochodzić będzie od wszystkich obiektów w polu widzenia detektora tzn. środkowego pola próbki jej brzegu, jak również maski/przysłony osłaniającej, co ma nieunikniony wpływ na charakter przebiegu mierzonego sygnału. Wielkość wymienionego wpływu (traktowanego, jako zaburzenie) będzie w głównej mierze zależała od różnicy między dyfuzyjnością cieplną materiału próbki i maski/przysłony. W rezultacie końcowy odcinek krzywej wzrostu temperatury rejestrowany przez detektor może być podniesiony o stałą wartość bądź przedwczesne zmierzać do wyrównania. W obu przypadkach może to wpływać na niedokładne wyznaczanie czasu połówkowego, którego wartość będzie przesunięta względem realnej, a co za tym idzie wartości obliczonej dyfuzyjności cieplnej będzie obarczona pewnym błędem.


System ZoomOptics pozwala zoptymalizować pole widzenie detektora IR tak, aby mierzony sygnał wzrostu temperatury pochodził tylko z obszaru związanego z powierzchnią próbki i nie był zaburzany przez promieniowanie „otoczenia” – masek czy innych elementów. Predefiniowana wartość skupienia wiązki promieniowania wynosi 70%, co znajduje zastosowanie w przypadku większości aplikacji. Wartość ta może być oczywiście dostosowywana przez operatora do danej geometrii próbki.

Korzyści płynące z zastosowania systemu ZoomOptics wyraźnie ilustruje następujący przykład pomiaru próbki Pyroceram’u:

Thermal diffusivity resultsThermal diffusivity results
Standard sample holder for 4 round samples, Ø 12.7 mm eachStandard sample holder for 4 round samples, Ø 12.7 mm each
Standard sample holder for 1 round sample, Ø 25.4 mmStandard sample holder for 1 round sample,
Ø 25.4 mm
Sample holder for lamellar samplesSample holder for lamellar samples
Pressure sample holderPressure sample holder
Holder for samples with low viscosity and polymer meltsHolder for samples with low viscosity and
polymer melts
In-plane sample holderIn-plane sample holder
Literatura

Literatura

Katalog akcesoriów

Katalog akcesoriów

Sample Holders, Accessories and Reference Materials for LFA 447 NanoFlash®,

LFA 467 HyperFlash®, LFA 457 MicroFlash® and LFA 427

Literatura przedmiotu

Literatura przedmiotu
Media cyfrowe

Media cyfrowe

Wideo

Netzsch LFA467 EN
LFA 467 HyperFlash® - Light Flash Apparatus (-100°C to 500°C)
NETZSCHLFA467 Light Flash Instrument

Webcast

NETZSCH Webinar Introductory-Level Laser Flash Analysis

Być może jesteś zainteresowany:

LFA 467 HT HyperFlash® – Laserowa metoda impulsowa

Przyrząd LFA 467 HT HyperFlash® zapewnia dokładne pomiary dyfuzyjności oraz przewodności cieplnej w zakresie temperatur od RT do 1250°C. Ultraszybkie próbkowanie oraz możliwość wykorzystania bardzo krótkich impulsów świetlnych umożliwia pomiary materiałów wysokoprzewodzących o bardzo małej grubości.

HFM 446 Lambda Eco-Line

The new HFM 446 Lambda Eco-Line features a standardized method for the measurement of thermal conductivity which is equally applicable in research and development and in quality assurance.

GHP 456 Titan®

Innovative Guarded Hot Plate System GHP 456 Titan® for Determination of Thermal Conductivity of Insulations