DSC 214 Polyma

DSC 214 Polyma

Optymalne rozwiązanie technologiczne do charakterystyki polimerów

Nowy zestaw do pomiarów DSC

Łatwa obsługa, solidność, dokładność, optymalizacja pod kątem codziennego użytku to nadrzędne cechy innowacyjnego DSC 214 Polyma. Unikalna konstrukcja tego instrumentu zawiera wszystko, co jest potrzebne do przeprowadzenia efektywnych pomiarów DSC, niezależnie od tego, czy użytkownik jest początkujący, czy doświadczony w dziedzinie analizy termicznej. Przede wszystkim, nowe standardy wyznaczają tutaj dwa nowe rozwiązania
w obrębie oprogramowania, takie jak: Autoanaliza (ang. AutoEvaluation) oraz Identyfikacja (ang. Identify), które w przyszłości mają dużą szansę, aby zrewolucjonizować analizę DSC.

 • Pakiet 360° do charakterystyki polimerów
 • Łatwiejsze niż kiedykolwiek wcześniej przygotowanie próbek
 • Automatyczne tryby pomiarowe oraz zautomatyzowana analiza wyników

Pierwszy kalorymetr DSC typu Heat-Flux z możliwością bardzo szybkiego chłodzenia

Zintegrowany z DSC 214 Polyma, owalny piec (Arena® Furnace) o niewielkiej masie termicznej, zapewnia ogrzewanie i chłodzenie z szybkością do 500 K/min - wartości wcześniej nieosiągalne dla instrumentów DSC typu heat-flux. Programy temperaturowe mogą być teraz realizowane w sposób o wiele bardziej zbliżony do rzeczywistych warunków procesu technologicznego.

Innowacyjny czujnik DSC

Nowy opatentowany czujnik DSC składa się z rdzenia niklowo-chromowego oraz zewnętrznego pierścienia wykonanego z konstantanu. Obydwie części zostały połączone ze sobą w wyniku procesu zgrzewania dyfuzyjnego. Taki proces warunkuje wytworzenie odpowiedniej strefy, w kształcie pierścienia, w której jest mierzona temperatura pod tyglem. Skutkuje to znacznym polepszeniem powtarzalności wyników - zwłaszcza w połączeniu z nowym typem tygli Concavus®.

Dzięki połączeniu pieca o małej masie – bardzo mała inercja termiczna (Arena®), z trwałym i czułym sensorem (Corona®) oraz nowych tygli (Concavus®) kalorymetr DSC 214 Polyma osiąga niespotykane możliwości pomiarowe.

Możliwość dużych szybkości ogrzewania i chłodzenia (m.in. umożliwiają przeprowadzenie badania krystalizacji w warunkach izotermicznych) znajduje odzwierciedlenie w wartości współczynnika Indium Response Ratio (ang.), który jest definiowany jako stosunek wysokości do szerokości piku topnienia Indu.

Ideal Combination of Furnace, Sensor and CrucibleIdeal Combination of Furnace, Sensor and Crucible

Duża wartość tego parametru opisuje maksimum DSC, które jest nie tylko wysokie (duża czułość kalorymetryczna), ale także wąskie (szybka odpowiedź układu pomiarowego i sensora). Zapewnia to nie tylko na możliwość rejestrowania słabych efektów DSC, ale jednocześnie dobre rozdzielenie efektów położonych blisko siebie w skali temperatury.

Wartość parametru Indium Response Ratio dla DSC 214 Polyma to ponad 100 mW / K, wynosi o wiele więcej niż średnia, ale w praktyce jest to najwyższa dotąd z publikowanych wartości dla instrumentów DSC.


Dane techniczne

 • Zakres temperatur:
  od -170 ° C do 600 ° C
 • Sterowanie przepływem gazów:
  trójdrożny blok zaworów dozujących typu on/off
  masowy kontroler przepływu gazów MFC dla 3 gazów: opcja
 • Rozdzielczość (cyfrowa):
  0,1 μW
 • Precyzja entalpii:
  • ±0.1 % dla Indu
  • ±0.05% do ±0.2% dla większości materiałów
 • Wyznaczanie wartości ciepła właściwego:
  opcja 
  Modulacja temperatury MDSC:
  opcja
 • Możliwość pracy w następujących atmosferach:
  obojętna, utleniająca
  (statyczna, dynamiczna)
 • Opcje chłodzenia:
  • chłodzenie sprężonym powietrzem
   (RT do 600 ° C)
  • IC40 (-40°C do 600°C) - intracooler
  • IC70 (-70°C do 600°C) - intracooler
  • LN2 - ciekły azot (-170°C do 600°C) 
 • Indeks Indu (stosunek wysokości do szerokości):
  > 100 mW/K
  (w odniesieniu do pomiarów indu jako standardu kalibracyjnego mierzonego w warunkach pomiarowych typowych dla badań polimerów)
 • Szybkość grzania/chłodzenia:
  0.001 K/min do 500 K/min
  (maksymalne szybkości grzania/chłodzenia zależą od przedziału temperatur)

Oprogramowanie

Innowacyjne oprogramowanie Proteus® 7.0

Uproszczony interfejs użytkownika do tworzenia programów pomiarowych (SmartMode), automatyczna analiza krzywej po naciśnięciu jednego przycisku (AutoEvaluation) oraz program do automatycznego identyfikowania nieznanych próbek polimerowych na podstawie zmierzonej krzywej DSC (Identify) to unikalne cechy nowego oprogramowania. Nawet niedoświadczeni użytkownicy mogą uzyskać w stosunkowo krótkim czasie bardzo dobre wyniki swoich analiz.Natomiast zaawansowani użytkownicy mogą korzystać z trybu ExpertMode, który daje dostęp do pełnego zakresu funkcjonalności oprogramowania Proteus®. Wyniki uzyskane za pomocą opcji AutoEvaluation mogą być ponownie przeliczane w trybie manualnym tak, aby doświadczony użytkownik mógł zachować pełną kontrolę nad procesem analizy wyniku pomiaru.Wersja oprogramowania Proteus® 7, szczególnie dostosowana do DSC 214 Polyma, pracuje w środowisku MS Windows 7, Windows 8.1 lub Windows 10, jest dedykowana do danego urządzenia DSC, może być również zainstalowana na innych komputerach.

 

AutoEvaluation

AutoEvaluation to krok milowy w rozwoju oprogramowania, pozwalający na obróbkę danych w sposób automatyczny, po jednym kliknięciu, gdzie następuje analiza „surowych”, nieznanych krzywych polimerów termoplastycznych gum czy żywic. Funkcja AutoEvaluation analizuje krzywe DSC, najpierw rozpoznając główne efekty, takie jak przejście szkliste lub maksimum związane z topieniem próbki. A następnie odpowiednio interpretuje pozostałe efekty, np. proces rekrystalizacji. Po raz pierwszy użytkownicy mają teraz dostęp do wiedzy eksperckiej w postaci inteligentnego algorytmu oprogramowania.

Identify

Identify jest unikalnym narzędziem do automatycznej interpretacji oraz identyfikacji krzywych - za pomocą tylko jednego kliknięcia. Analizowanie właściwości krzywej DSC dla danego materiału odbywa się na zasadzie porównania ze zintegrowaną z tym samym programem bazą danych polimerów, co pozwala na automatyczne rozpoznawanie rodzaju tworzywa sztucznego. Taki proces identyfikacji jest unikalny w dziedzinie pomiarów DSC. Baza danych zawiera bibliotekę NETZSCH dla typowych polimerów i może być także dowolnie rozbudowana o materiały użytkownika, łącznie z tworzeniem dodatkowych kategorii w obrębie tego samego materiału. Dzięki temu poszczególne partie materiału wejściowego bądź gotowego mogą być obiektywnie porównywane między sobą, co jest szczególnie istotne w dziedzinie zapewniania kontroli jakości.

SmartMode

Wraz z wprowadzeniem DSC 214 Polyma na rynek, opracowano nowy interfejs oprogramowania SmartMode. Jego główne zalety to przyjazna dla użytkownika, jednolita struktura, która w bardzo szybki i łatwy sposób wprowadza w procedury pomiarów DSC.
W menu kreator (ang. Wizards) znajduje się zbiór gotowych - predefiniowanych metod pomiarowych, wymagających jedynie kilku informacji wstępnych. Następnie pomiar jest uruchamiany za pomocą jednego kliknięcia.

Metody te mogą być łączone ze sobą. Predefiniowane metody zawierają również parametry pomiarów DSC dla wszystkich materiałów znajdujących się na posterze NETZSCH “Thermal Properties of Polymers”. Daje to możliwość natychmiastowego rozpoczęcia eksperymentu dla każdego z tych materiałów. Nowy interfejs pozwala również zapisać pliki metod pomiarowych, które zostały już przeprowadzone. Dzięki temu wszystkie parametry pomiarowe są dostępne w postaci gotowego szablonu dla kolejnych pomiarów i nie muszą być na nowo definiowane.

AutoCalibration

Kalibracja każdego instrumentu DSC jest warunkiem koniecznym dla prawidłowego pomiaru DSC. Proces kalibracji powinien przebiegać w prosty i szybki sposób, przy jednoczesnym zachowaniu odpowiedniej, wymaganej dokładności w całym jego przebiegu. Rozwiązaniem tutaj jest funkcja autokalibracji (ang. AutoCalibration). Ta wyjątkowa funkcja nowego oprogramowania oferuje zbiór predefiniowanych metod kalibracji dla wszystkich niezbędnych standardów kalibracyjnych, a następnie nie tylko rozpoczyna pomiary kalibracyjne, ale także zapewnia w pełni automatyczny proces analizy pików topnienia, oblicza krzywe kalibracyjne, a nawet sprawdza ich poprawność. Autokalibracja znacznie upraszcza rutynowe zadanie, które w podejściu manualnym, może być bardzo czasochłonne.

Do tego produktu zalecamy następujące oprogramowanie:

Proteus® SoftwareAdvanced Software


Akcesoria

DSC 214 Polyma może być wyposażony w różne akcesoria, zapewniające optymalne dostosowanie systemu do własnych potrzeb badawczych.

Chłodzenie pieca może być realizowane na kilka sposobów: za pomocą sprężonego powietrza lub ciekłego azotu LN2 aż do -170°C. Ekonomiczny i wygodny intracooler stanowi alternatywę dla chłodzenia ciekłym azotem i umożliwia prowadzenie pomiarów od -40 do 600°C (IC40) lub -70°C do 600 ° C (IC70).

Do badania czasu indukcji utleniania (OIT) zalecana jest instalacja trójdrożnego masowego kontrolera przepływu gazów MFC, sterowanego automatycznie z poziomu oprogramowania.

Koncepcja opakowania 3w1 zrodziła się przy okazji powstania nowego tygla Concavus® marki NETZSCH. Opakowanie oferuje wiele korzyści m.in. kompleksową ochronę w trakcie transportu i przechowywanie, a także łatwy dostęp do wszystkich tygli i unikalny system archiwizacji wyników.

Dostępny jest szeroki wybór tygli (kapsułek) pomiarowych wykonanych z aluminium, miedzi, srebra, platyny, stali nierdzewnej (tygle ciśnieniowe), itp. Dla wszystkich wspomnianych tygli dostępne są wymienne końcówki do zaciskania i montowania w odpowiedniej prasce.

Standardowe tygle aluminiowe stosowane z DSC 214 Polyma
Materiał
(Czystość)
Zakres temparaturCzęści zestawuWymiary/
Objętość
UwagiNumer katalogowy
Al (99.5)Max. 600°CConcavus® pan + lidø 5 mm, 30/40 μlSet of 96 Concavus® pans and lids incl. 3in1 Box, cold weldable**DSC21400A66.010-00
Al (99.5)Max. 600°CConcavus® panø 5 mm, 30/40 μlSet of 96 Concavus® pans incl. 3in1 BoxNGB814672
Al (99.5)Max. 600°CConcavus® panSet of 96 Concavus® lidsNGB814673
Al (99.5)Max. 600°CCrucible + lidø 6 mm; 25/40 μl*Set of 100, cold weldable**6.239.2-64.5.00
Al (99.5)Max. 600°CCrucible + lidø 6 mm; 25/40 μl*Set of 500, cold weldable**6.239.2-64.51.00
Al (99.5)Max. 600°CCrucible + lid with
laser-cut hole (50 μm)
ø 6 mm; 40 μlSet of 100, cold weldable**6.239.2-64.8.00
Al (99.5)Max. 600°CCrucible + lid with
laser-cut hole (50 μm)
ø 6 mm; 40 μlSet of 500, cold weldable**6.239.2-64.81.00
Al (99.5)Max. 600°CCrucibleø 6.7mm; 85 μlSet of 100 piecesNGB810405
Al (99.5)Max. 600°CLid100 pieces, for NGB810405NGB810406

* Objętość 25 μl lub 40 μl może być uzyskana poprzez odwrócenie pokrywy.
** Jedna i ta sama prasa zaciskająca może służyć do zaprasowywania wszystkich standardowych tygli Al, nr katalog. 6.240.10-80.0.00A.

 

Downloads

Downloads

Literatura przedmiotu

Literatura przedmiotu
Literatura przedmiotu

Die Eigenschaften von Polymeren beeinflussen sowohl ihre Verarbeitbarkeit als auch die Qualität der Endprodukte – dies umso mehr, je häufiger Recycling-Kunststoffe auch für Funktionsbauteile eingesetzt werden. Als Qualitätskennwert dient oft der Schmelzflussindex (MFI). Dessen Aussagekraft reicht jedoch nicht immer aus. Eine schnelle, leistungsfähige Alternative ist die Dynamische-Differenzkalorimetrie (DSC).

Literatura przedmiotu

Polypropylene (PP) is an often-used raw material for

manufacturing thin films like separator films in batteries.

This experiment was initiated due to a problem

arising during the processing of PP films. Products from

certain batches of raw PP granules were easy to break

while those from the other batches featured good quality.

The objective was to find out the reason behind this,

and more importantly, to set up a method for reliable QC

of the raw PP granules. Ideally, this QC method would be

carried out with a basic DSC or TGA.

Katalog akcesoriów

Katalog akcesoriów

Broszura

Broszura

Broszura produktu: Skaningowa kalorymetria różnicowa; Metoda, Technika, Zastosowanie; 24 stron (anglojęzyczny)

Plakat

Webcast


Być może jesteś zainteresowany:

DSC 204 F1 Phoenix®

Kalorymetr charakteryzujący się wysoką czułością oraz rozdzielczością. Może pracować z automatycznym podajnikiem próbek ASC. Dodatkowo umożliwia pracę w trybie modulacji temperatury (TM-DSC), zapewnia optymalizację linii bazowej tzw. (BeFlat®), korekcję sygnału DSC ze względu na opór cieplny oraz stałą czasową. Możliwość sprzężenia z QMS i FTIR a także poszerzenia badań w zakresie fotokalorymetrii.

DSC 204 HP Phoenix® – Wysokociśnieniowy DSC

Kalorymetr umożliwiający pełniejsze zrozumienie wpływu ciśnienia na przemiany fizyczne i chemiczne oraz ułatwiający analizę, takich reakcji jak: proces odparowywania (zgodność z normami ASTM E1782), adsorpcja i desorpcja, proces starzenia (zgodność z normami ASTM E1858, ASTM D6186, ASTM E2009, ASTM D5483).

Photo-DSC 204 F1 Phoenix®

Kalorymetr Photo-DSC 204 F1 Phoenix® służy do monitorowania procesu utwardzania promieniami UV żywic, rozpuszczalników, farb oraz mas dentystycznych. Inne zastosowanie to badanie wpływu promieniowania UV na właściwości żywności, smarów, tłuszczów itp.