Wielofunkcyjny kalorymetr modułowy (MMC)

Firma NETZSCH opracowała nowy, wielomodułowy, kalorymetr reakcyjny wykorzystany zarówno w zakresie badań R&D, jak i w ośrodkach akademickich oraz w kontroli jakości.

Tak jak tradycyjny skaningowy kalorymetr różnicowy, nowa wersja instrumentu MMC 274 Nexus® służy do badania procesów chemicznych substancji oraz charakterystyki przemian fazowych na relatywnie dużych próbkach, co umożliwia charakterystykę organicznych/nieorganicznych wielofazowych mieszanin oraz badanie zawiesin. Jednocześnie można na nim przeprowadzić tradycyjne testy adiabatyczne, odgrywające kluczową rolę w badaniach nad bezpieczeństwem procesów przemysłowych.

MMC 274 Nexus® to niezawodny instrument łączący w sobie dwie tradycyjne metody: skaningową kalorymetrię różnicową (DSC) oraz adiabatyczną kalorymetrię reakcyjną (ARC).

Wielomodułowy, kompaktowy kalorymetr reakcyjny MMC 274 Nexus®

MMC 274 Nexus® wypełnia lukę pomiędzy dużymi adiabatycznymi kalorymetrami reakcyjnymi a tradycyjnymi skaningowymi kalorymetrami różnicowymi. Modułowa konstrukcja MMC 274 Nexus® umożliwia pracę w różnych trybach w zależności od potrzeb oraz pozwala na łatwe i szybkie przystosowanie systemu do zadań pomiarowych, z których najważniejsze to: ilościowa analiza efektów endotermicznych, wyznaczanie pojemności cieplnej, określenie przemian fazowych, szybkości wydzielanych gazów oraz rejestracja zmian ciśnienia zachodzących w trakcie reakcji w próbce.