SBA 458 Nemesis®

SBA 458 Nemesis®

Jednoczesny pomiar współczynnika Seebecka oraz przewodności elektrycznej

Układ pomiarowy dla różnych geometrii próbek

Instrument SBA 458 Nemesis® jest zapowiedzią unikalnego układu pomiarowego, który daje możliwość prowadzenia badań w kilku geometriach pomiarowych próbki. Pomiary mogą być prowadzone w temperaturze do 1100°C.

Szybki start pomiarów – łatwa zmiana próbek

Sposób wymiany próbki jest bardzo łatwy i nie wymaga zastosowania dodatkowych narzędzi. Dzięki zastosowaniu osłoniętych termopar, można uniknąć efektu ich przywierania do powierzchni próbki.

Zintegrowany system kontroli jakości pomiaru – podwójny układ grzania

Przyrząd SBA 458 Nemesis® posiada  dwa kluczowe systemy, które są wykorzystywane w sposób naprzemienny do każdego kroku temperaturowego. Odchylenia od liniowości oraz histerezy na skutek niedokładnego pomiaru, mogą być bezpośrednio obserwowane przed i podczas pomiaru.

Niezawodna i wytrzymała konstrukcja – unikanie problemów z dyfuzją

Termopary są mocno zakotwiczone i unieruchomione podczas pomiarów wskutek określonej siły nacisku, wynikającej z działania mechanizmu sprężynowego. Zabezpieczenia termopar zapobiegają dyfuzji i przywierania ich do próbki.

Precyzyjnie określona geometria pomiaru

Konstrukcja instrumentu zapewnia ściśle zdefiniowane umiejscowienie termopary, eliminując potrzebę ustalania ich odległości przed każdym pomiarem. Takie rozwiązanie eliminuje potencjalne źródło błędów przy wyznaczaniu przewodności elektrycznej, a tym samym zwiększa dokładność i powtarzalność otrzymywanych wyników.

Technika

Technika

(podlega zmianom)

SBA 458 Nemesis® – Specyfikacja Techniczna (podlega zmianom)

 • Kostrukcja
  System podwójnego nagrzewania, zintegrowana kontrola jakości pomiaru, poziomy układ pomiarowy
 • Zakres temperaturowy
  RT - 1100°C
  -125°C - 500°C
 • Zakres nastaw temperatury
  Nieograniczona liczba kroków temperatury
 • Termopary
  Incolel – osłonięte termopary typu K (NiCr/NiAl), określone położenie
 • Wymiary próbek
  • Ø: 12,7 do 25,4 mm
  • Długość: 12.7 to25.4 mm
  • Szerokość: od 2,0 do 25,4 mm
  • Grubość: 100 nm do 3 mm w zależności odwłaściwości termofizycznych
 • Dokładność
  • Współczynnik Seebecka ± 7%
  • Przewodnictwo elektryczne ± 5 - 7%
 • Powtarzalność
  • Współczynnik Seebecka ± 3%
  • Przewodnictwo elektryczne ± 3%
 • Atmosfera
  Redukcyjna (maks. 2% H2), utleniająca
 • Próżnioszczelność
  10-2 mbar
 • Zakres pomiarowy wg Seebecka
  10...2000 μV/K
 • Przewodność elektryczna
  0,05...150000 S/cm
 • Kontrola jakości pomiaru dla w. Seebecka
  Tak (przed oraz w trakcie pomiaru)
Oprogramowanie

Oprogramowanie

Oprogramowanie przystosowane jest do pracy systemie Windows 7, 64 bit, w pełni kontrolujące  pomiar oraz zapewniające kompleksową obróbkę danych pomiarowych. 

Wartości rezystancji (wykres zależności U-I) oraz funkcje kontroli jakości pomiaru (Seebeck) są zintegrowane z oprogramowaniem pomiarowym. Dane pomiarowe mogą być łatwo eksportowane.

Literatura

Literatura