Badanie materiałów przy użyciu zaawansowanych metod analizy termicznej

Szanowni Państwo,

serdecznie zapraszamy do udziału w seminarium pt. Badanie materiałów przy użyciu zaawansowanych metod analizy termicznej organizowanym przez firmę Netzsch i Wydział Chemiczny Politechniki Gdańskiej.

Celem seminarium jest zapoznanie uczestników z metodami analizy termicznej stosowanymi w wielu dziedzinach nauki i przemysłu. Wykłady będą prowadzone przez specjalistów z firmy Netzsch, oraz użytkowników wykorzystujących, na co dzień metody analizy termicznej.  Tematyka będzie obejmowała zarówno podstawy teoretyczne jak i praktyczne możliwości zastosowania metod termoanalitycznych w badaniach laboratoryjnych oraz przemysłowych (tworzywa sztuczne, ceramika, farmacja, metalurgia i inne) Seminarium będzie towarzyszyła wystawa aparatury do analizy termicznej

Każdy uczestnik seminarium otrzyma certyfikat uczestnictwa.

Seminarium jest bezpłatne.

Koszty zakwaterowania ponoszą uczestnicy.

 

 

Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego: Prof. dr hab. inż. Janusz Datta – Politechnika Gdańska

Komitet organizacyjny:   Dr inż. Krzysztof Hodor - NETZSCH

                                      Dr inż. Ewa Głowińska – Politechnika Gdańska

                                      Dr inż. Marcin Włoch – Politechnika Gdańska

 

 

Miejsce:

Politechnika Gdańska, Wydział Chemiczny
ul. Gabriela Narutowicza 11/12
Audytorium 1.4, Budynek "Chemia C" (Budynek nr 5)
Telefon kontaktowy: 012 424 0920
Osoba Kontaktowa: Sabina Kowalówka
sabina.kowalowka‎@‎netzsch.com

Parking przy ulicy Fiszera

t3://file?uid=250999

Brak wolnych miejsc

Program
9.00 – 9.30Rejestracja uczestników
9.30 – 9.50Otwarcie Seminarium
Sesja I: Przewodnicząca: Dr hab. inż. Joanna Paciorek–Sadowska, prof. UKW
9.50 - 10.30Wprowadzenie do technik analizy termicznej dr inż. K. Hodor
10.30 - 11.00Wybrane zagadnienia zastosowań technik termoanalitycznych do badania materiałów dr inż. H. Smogór
11.00 - 11.20Przerwa kawowa
Sesja II: Przewodniczący: Prof. Józef Haponiuk
11.20 - 11.50„Zastosowania metod analizy termicznej w badaniach polimerów. Od badań podstawowych do aplikacji", dr inż. Agnieszka Leszczyńska – Politechnika Krakowska
11.50 - 12.20„Analiza termiczna nanokompozytów poliuretanowych zawierających pochodne grafenu", dr inż. Michał Strankowski – Politechnika Gdańska
12.20 - 13.10Lunch
Sesja III: Przewodnicząca: Dr hab. inż. Piesowicz, prof. ZUT Dr inż. Ewa Głowińska
13.10 - 13.30„Przydatność analizy termicznej w badaniach degradacji polimerów", dr hab. inż. Joanna Brzeska - Uniwersytet Morski
13.30 - 13.50„Zastosowanie sprzężonej metody DSC-TG/QMS w identyfikacji produktów degradacji termicznej bio-polioli poliestrowych”, mgr inż. Paulina Parcheta, prof. J.Datta Politechnika Gdańska
13.50 - 14.10„Termiczne i mechaniczne właściwości poliuretanów modyfikowanych kwasem L-askorbinowym”, dr hab. inż. Justyna Kucińska-Lipka, dr inż. Iga Gubańska, dr inż. Maciej Sienkiewicz, Politechnika Gdańska
14.10 - 14.30„Analiza termiczna w badaniach niezgodności między składnikami preparatów farmaceutycznych”, dr n. farm. Barbara Rojek, prof. dr hab. n. farm. Marek Wesołowski, Gdański Uniwersytet Medyczny
14.30 - 14.50„Oddziaływania paracetamolu z hypromelazą w fazie stałej”, mgr farm. Edyta Leyk, prof. dr hab. n. farm. Marek Wesołowski, Gdański Uniwersytet Medyczny
14.50 - 15.10Przerwa kawowa
Sesja IV: Przewodniczący: dr inż. Marcin Włoch
15.10 - 15.30Kopolimery i mieszaniny polimerowe z udziałem polilaktydu - synteza, struktura i właściwości termiczne-mgr inż. Izabela Irska, dr hab. inż. Piesowicz, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
15.30 - 15.50Analiza termiczna kopolimerów multiblokowych na bazie surowców pochodzenia roślinnego mgr inż. Inez Kowalczyk, dr hab. inż. Piesowicz, prof. ZUT, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie
15.50 - 16.10„Termograwimetria jako narzędzie w badaniach uwodnienia materiałów ceramicznych”, dr inż. Aleksandra Milewczyk-Gryń, Politechnika Gdańska
16.10 - 16.30Zakończenie Seminarium, podsumowanie i wręczenie certyfikatów

 

Program do pobrania