Biokütle

Biokütle enerji kaynağına dönüştürülebilen bitkisel ya da hayvansal maddedir. Biokütle olarak yetiştirme ağaç, tarımsal ekin ya da artıkları, ormansal artıklar, ahşap atıklar, hayvan dışkıları, lifler ve diğer yenilenebilir tüm organik maddeler belirtilmektedir. Biokütle enerjiye yakma, piroliz, gazifikasyon, anaerobik sindirim ya da fermantasyon yolu ile çevrilir. Biokütle ayrıca kullanılabilir enerji kaynağı olan metan gazı ya da bioetanol, biodizel gibi bioyakıtlara da dönüştürülebilir. Odun peletleri , şeker kamışı, mısır koçanı, dallı darı ve çin otu gibi çimler, şeker pancarı peletleri ve bioetanole dönüştürülebilen mavi-yeşil algler gibi anahtar biokütle malzemelerini oluşturmaktadır.

NETZSCH biokütle malzemelerinin karakterizasyonu için çeşitli termal analiz cihazları sunmaktadır. STA (Simultane DSC-TGA) ve TGA cihazları nem ve kül miktarı ile birlikte yanma ve piroliz esnasındaki kütle değişimleri ile ilgili bilgi toplarlar. STA cihazının DSC özelliği ise enerji çıktısının gözlemlenmesine ve reaksiyon hızının belirlenmesine izin verir. NETZSCH STA cihazında kullanılabilecek çeşitli yüksek derece fırınlar sunmaktadır. Bunların dışında 1000K/dak ısıtma hızına sahip eşsiz yüksek hızlı fırını hızlı yanma ve piroliz ile biokömür eldesi gibi deneylerde etkili biçimde kullanılabilir.  NETZSCH STA ve TGA cihazları vakuma alınabilen ve yanma ya da piroliz gazlarının yüksek hassasiyetli kompozisyon analizi için FT-IR, QMS ve GS-MS gaz analizatörlerine bağlanabilen cihazlardır. Mesala biokömürün termal iletkenliği DSC yada STA ve LFA (Laser Flash Apparatus) cihazı ile belirlenebilir.

Straw — Evolved Gas Analysis (STA-FT-IR)
Oak Wood — Evolved Gas Analysis (GC-MS)