Biokütle

Biokütle enerji kaynağına dönüştürülebilen bitkisel ya da hayvansal maddedir. Biokütle olarak yetiştirme ağaç, tarımsal ekin ya da artıkları, ormansal artıklar, ahşap atıklar, hayvan dışkıları, lifler ve diğer yenilenebilir tüm organik maddeler belirtilmektedir. Biokütle enerjiye yakma, piroliz, gazifikasyon, anaerobik sindirim ya da fermantasyon yolu ile çevrilir. Biokütle ayrıca kullanılabilir enerji kaynağı olan metan gazı ya da bioetanol, biodizel gibi bioyakıtlara da dönüştürülebilir. Odun peletleri , şeker kamışı, mısır koçanı, dallı darı ve çin otu gibi çimler, şeker pancarı peletleri ve bioetanole dönüştürülebilen mavi-yeşil algler gibi anahtar biokütle malzemelerini oluşturmaktadır.

NETZSCH biokütle malzemelerinin karakterizasyonu için çeşitli termal analiz cihazları sunmaktadır. STA (Simultane DSC-TGA) ve TGA cihazları nem ve kül miktarı ile birlikte yanma ve piroliz esnasındaki kütle değişimleri ile ilgili bilgi toplarlar. STA cihazının DSC özelliği ise enerji çıktısının gözlemlenmesine ve reaksiyon hızının belirlenmesine izin verir. NETZSCH STA cihazında kullanılabilecek çeşitli yüksek derece fırınlar sunmaktadır. Bunların dışında 1000K/dak ısıtma hızına sahip eşsiz yüksek hızlı fırını hızlı yanma ve piroliz ile biokömür eldesi gibi deneylerde etkili biçimde kullanılabilir.  NETZSCH STA ve TGA cihazları vakuma alınabilen ve yanma ya da piroliz gazlarının yüksek hassasiyetli kompozisyon analizi için FT-IR, QMS ve GS-MS gaz analizatörlerine bağlanabilen cihazlardır. Mesala biokömürün termal iletkenliği DSC yada STA ve LFA (Laser Flash Apparatus) cihazı ile belirlenebilir.

DSC 404 F1 Pegasus® – Yüksek Sıcaklık DSC ‘si

Yeni  NETZSCH DSC 404 F1 Pegasus® Yüksek sıcaklık Diferansiyel Taramalı Kalorimetre cihazı mükemmel güvenilirlik, en iyi çözünürlük ve doğruluk ile geniş bir sıcaklık aralığında öz ısı ve kalorifik etkilerin belirlenebilmesine izin verir. Yüksek vakuma uygun tasarımı, kullanıcı tarafından değiştirilebilen sensör ve farklı fırın seçenekleri yeni DSC 404 F1 Pegasus® cihazını üniversite araştımaları ya da endüstride geliştirme görevleri için yüksek seviyede ideal bir araç haline getirmektedir.

STA 409 CD-QMS 403/5 SKIMMER - Coupling System

Highest detection sensitivity through direct coupling of the STA 409 CD with a quadrupole mass spectrometer (QMS) - evolved gas analysis (EGA) method.

QMS 403 Aëolos Quadro - Quadrupole Mass Spectrometer Coupling

The QMS 403 Aëolos Quadro is a very compact mass spectrometer with a heated capillary inlet system, specially designed for routine analysis of volatile decomposition products of thermal analysis (instrument for EGA: evolved gas analysis).

TGA/STA-GC-MS Coupling

NETZSCH, in collaboration with JAS (Joint Analytical Systems), has forged a breakthrough improvement in evolved gas analysis (EGA). What sets the new coupling system apart is the fact that the start of the measurement is event-driven. This enables temperature-correlated detection of the substances released, which in turn allows for direct correlation with mass loss steps.

TG 209 F1 Libra®

Flexibility with the fittings of this premium instrument for thermogravimetry allow it to cover almost any imaginable application in the range up to 1100°C. The system has many outstanding features: BeFlat® function allows or immediate measurement upon switching on the unit, the system’s heating rates of up to 200 K/min allow for faster results, while its corrosion-resistant ceramic furnace withstands even fluorine- or chlorine-containing polymers, c-DTA® function for the detection of exothermal and endothermal reactions.

TGA/STA - FT-IR Coupling

Different thermal analysis systems can be combined with a Fourier Transform Infrared Spectrometer (FT-IR), which has proved its efficiency especially in the organic field (instrument for EGA: evolved gas analysis).

STA 449 F1 Jupiter®

Yeni STA 449 F1 Jupiter® piyasaya sunulmasıyla NETZSCH yeni standartlar belirliyor. Sınırsız konfigürasyon esnekliği ve eşsiz performansı sayesinde, seramikler, metaller,plastikler ve kompozitler gibi farklı alanlarda ve geniş sıcaklık aralığında (-150C....2400C) çok çeşitli uygulama olanakları sunmaktadır.

PERSEUS® STA 449 F1/F3 Jupiter® – STA-FT-IR Coupling

The PERSEUS® STA 449 F1/F3 Jupiter® is an unmatched alliance between two successful instruments: the NETZSCH STA 449 F1/F3 Jupiter® and the FT-IR spectrometer by Bruker Optics. Its design is unprecedented and sets a benchmark for state-of-the-art coupling systems.