Volcanic Rock — Glas Transition, Crystallization, Melting

Natural materials such as rocks are difficult to analyze with regard to their chemical composition. Such materials are generally a mixture of different oxides, sulfates or carbonates. Volcanic rocks are generally solidified from molten magma and their main contents are different oxides. This example shows a DSC measurement result for such a material. It can clearly be seen that it solidified almost completely amorphous. The glass transition was between 623°C and 655°C. Cold crystallization and melting were detected at 884°C and 1111°C (peak temperature). The heat released during crystallization was comparable to the heat of fusion, indicating the highly amorphous nature of this mixture. (measurement with DSC 404 F1 Pegasus®)

DSC 404 F1 Pegasus® – Yüksek Sıcaklık DSC ‘si

Yeni  NETZSCH DSC 404 F1 Pegasus® Yüksek sıcaklık Diferansiyel Taramalı Kalorimetre cihazı mükemmel güvenilirlik, en iyi çözünürlük ve doğruluk ile geniş bir sıcaklık aralığında öz ısı ve kalorifik etkilerin belirlenebilmesine izin verir. Yüksek vakuma uygun tasarımı, kullanıcı tarafından değiştirilebilen sensör ve farklı fırın seçenekleri yeni DSC 404 F1 Pegasus® cihazını üniversite araştımaları ya da endüstride geliştirme görevleri için yüksek seviyede ideal bir araç haline getirmektedir.