Paladyumun Erime Noktası Tayini

Günümüzde paladyumun (Pd) en geniş kullanım alanı katalitik konvertörlerdir. Yine de, aynı zamanda dişçilik, saat yapımı, kan şekeri testi çubukları, uçak kıvılcım bujilerinde ve elektrik kontaklrı ve ameliyat malzemeleri gibi alanlarda da  kullanılmaktadır.

Pd (44.43 mg) numunesinde 20K/dk hızı ile STA ölçümüPd (44.43 mg) numunesinde 20K/dk hızı ile STA ölçümü