Steel Material — Phase Transitions

Presented here are the transformation energetics of a steel (SAE 107). At 751°C, two phase transitions overlap each other. The increase in the heat flow rate up to 735°C is due to the Curie transition (change in the magnetic properties). A change in the crystal structure (bcc to fcc structure) is causing the major peak. The structural change is connected with an enthalpy change of 63 J/g. Melting was seen at 1367°C and occurred in two steps (peaks at 1395°C and 1471°C). The heat of fusion was 268 J/g. (measurement with DSC 404 F1 Pegasus®)

DSC 404 F1 Pegasus® – Yüksek Sıcaklık DSC ‘si

Yeni  NETZSCH DSC 404 F1 Pegasus® Yüksek sıcaklık Diferansiyel Taramalı Kalorimetre cihazı mükemmel güvenilirlik, en iyi çözünürlük ve doğruluk ile geniş bir sıcaklık aralığında öz ısı ve kalorifik etkilerin belirlenebilmesine izin verir. Yüksek vakuma uygun tasarımı, kullanıcı tarafından değiştirilebilen sensör ve farklı fırın seçenekleri yeni DSC 404 F1 Pegasus® cihazını üniversite araştımaları ya da endüstride geliştirme görevleri için yüksek seviyede ideal bir araç haline getirmektedir.