OEL Tabakasının Sublimleşmesi

Olağandışı optik ve fiziksel özellikleri olan, organik ışık yayan diotlar (OLED) gibi çok katmanlı organik yapılar optoelektronik cihazlar için yeni imkanlar sunmaktadır. Organic çok katmanlı yapılarda α-NPD (N,N′-bis(1-naphthyl)-N,N′-diphenyl-1,1′-biphenyl-4,4′-diamine) bir boşluk transfer maddesidir. Burada TGA ölçümü düşük basınçta yapılmış ve normal şartlarda 380°C olan sublileşme sıcaklığı düşük basınç altında 240°C olarak ölçülmüştür.

Normal atmosferik ve düşük basınç altında α-NPDNormal atmosferik ve düşük basınç altında α-NPD