Phosphate Glass Powder — Glass Transition, Structural Change, Specific Heat

A fine grained phosphate glass powder was measured between room temperature and 1100°C. Typical for such glass types, the glass transition was measured at 483°C (midpoint). At 632°C, an exothermal effect was obtained. This effect is most probably caused by structural changes in the material and/or agglomeration of the powder particles above the softening point. The large surface of the powder is reduced causing a slight energy release. The energy release superimposes the true specific heat values between 600°C and 900°C. (measurement with DSC 404 F3 Pegasus®)

DSC 404 F3 Pegasus® – Yüksek Sıcaklık DSC ‘si

Yeni DSC 404 F3 Pegasus® – Yüksek Sıcaklık Diferansiyel Taramalı Kalorimetresi kalite kontrol ve ürün geliştirmede tüm DSC ve DTA uygulamaları için yüksek bir esneklik sunmaktadır. Geniş bir sıcaklık aralığı (-150...2000°C) için sunulan fırın ve DSC/DTA sensör seçenekleri mevcuttur. Sayısız yükseltme (upgrade) opsiyonları bu uygun maliyetli kalorimetre cihazının sofistike uygulamalar için kullanılmasına olanak tanır.