ÜRÜNLER / ÇÖZÜMLER

Farklı ve çeşitli Termal Analiz cihazlarımız arasından seçiminizi yapın. NETZSCH Analiz & Test uzun yıllara dayanan tecrübesini yeni ve yenilikçi gelişmeler ve ileri düzey teknolojiler için malzeme araştırma & geliştirme, kalite güvence ve proses optimizasyonu gibi uygulamalar için son teknoloji ürünler tasarlamak amacıyla kullanmıştır.

Ürün ve hizmetlerimiz teknolojik liderlik, deneyim ve kullanıcı yararı için güvenilir bir kaliteyi temsil etmektedir.

NETZSCH ürünleri ile ilgili daha fazla bilgiyi  tanıtım broşürleri ve ürün kataloglarında bulabilirsiniz.  

Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) / Diferansiyel Termal Analiz (DTA)

DSC (diferansiyel taramalı kalorimetre) ve DTA (diferansiyel termal analiz) katı ve sıvılarda  numuneye ve referansa sıcaklığın ve zamanın fonksiyonu olarak ısı akısının ölçümü metodu ile dönüşüm sıcaklıklarının ve entalpisinin kantitatif olarak belirlenmesinde kullanılır.

Termomekanik Analiz (TMA)

Katılar, tozlar ve macun kıvamındaki malzemelerde bir sıcaklık programı ve gözardı edilebilir bir kuvvet altında yüksek hassasiyetli boyut değişimi ölçümü için Termomekanik Analiz (TMA) seçilebilecek metotlardan birisidir. Boyutsal değişim numuneye uygulanacak ayarlanabilir kuvvet ile de ölçülebilir.

Dielektrik Analiz (DEA)

Dielektrik analiz test cihazı (DEA) polimerler ve çapraz bağlı sistemlerde bir sensör elektrod yardımı ile alternatif bir voltaj uygulanarak dipole moleküllerin yönlenmesini ve iyon hareketini ölçer. DEA metodu uygun sensörler yoluyla üretim esnasında da (mesala kürlenmenin gözlenmesi) kullanılabilir.

Rheology

Rheology is the study of flow and deformation of materials under applied forces which is routinely measured using a rheometer. The measurement of rheological properties is applicable to all materials from fluids such as dilute solutions of polymers and surfactants through to concentrated protein formulations, to semi-solids such as pastes and creams, to molten or solid polymers as well as asphalt. Rheological properties can be measured from bulk sample deformation using a mechanical rheometer, or on a micro-scale by using a microcapillary viscometer or an optical technique such as Microrheology.

Simültane Termogravimetri – Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (STA/TG-DSC)

STA aynı numunede iki yada daha fazla ölçüm metodunun uygulanmasını ifade etmektedir. Kalsik simultane metot termogravimetre ile DSC yada DTA’nın birleşimidir.

Dinamik-Mekanik Analiz (DMA) / Dinamik Mekanik Termal Analiz (DMTA)

Dinamik-Mekanik Analiz (DMA) / Dinamik Mekanik Termal Analiz (DMTA) numuneye salınım yapan bir kuvvet uygulayarak visko-elastik özelliklerinin ölçülmesidir.

Termal Difüzyon Termal İletkenlik (LFA / SBA / NanoTR/PicoTR)
Thermal Conductivity (HFM/GHP)
Termogravimetrik Analiz / termogravimetri (TGA/TG)

Termogravimetrik Analiz / termogravimetri (TGA/TG), belirli bir sıcaklık programı boyunca ve tanımlı bir atmosfer altında sıcaklık ve zamana bağlı olarak numune ağırlığındaki değişimlerin belirlenmesidir. Bunun için kullanılan cihaza termoterazi (thermobalance) denir.

Çoklu Mod Kalorimetre (Multiple Mode Calorimeter MMC)

DSC gibi fakat farklı olarak gram mertebesinde numunelerin kimyasal reaksiyonlarını, faz dönüşümlerini ve öz ısısını (cp) ölçmek için Çoklu Mod Kalorimetre (MMC) kullanılır. NETZSCH gelişim departmanı üniversitler, araştırma kurumları ve çeşitli endüstrilerin kalite kontrol ve güvence birimlerince kullanılabilecek tamamen yeni bir kalorimetre yarattılar.

Gaz Analizi (EGA) – MS, FT-IR, GS-MS, SKIMMER®

Kütle ve infrared spekrometri (EGA metotları) ısıl işlem sırasında numuneden çıkan uçucu emisyonların saptanması ve tanımlanması için kullanılır. QMS, GC-MS ve FT-IR sistemlerini termal analiz sistemlerimiz ile bağlanmak üzere mükemmel  çözümler sunmaktayız.

Fire Testing

Fire-testing products have been increasing in importance in recent times. It is essential that products and materials are as flame-resistant as possible for reasons of safety and regulations. It is also important that a product generate as little smoke as possible in the event that it does ignite; this can help save lives.

Dilatometre (DIL)

Katılarda boyutsal değişimin hassas ölçümü için seçilebilecek metotolardan biri dilatometridir (DIL).

Güvenlik Kalorimetreleri (ARC)

Güvenlik Kalorimetreleri (Accelerating Rate Calorimeters – ARC) endüstrilerin güvenli ve verimli çalışmasına yardım eder. Çok yönlü ve minyatür reaktörler olarak ekzotermik kimyasal reaksiyonların termal ve basınç özelliklerini ölçerler. Alınan sonuçlar potansiyel tehlikenin belirlenmesi ve acil durum boşaltma vana sistemleri, akıntı önleme, proses optimizasyonu ve termal stabilite gibi güvenli proses tasarımının anahtar elemanlarını belirlemede kullanılır.

Yazılım

Proteus® yazılım paketi herhangi bir NETZSCH cihazı ile tüm fonksiyonlarını içine alacak şekilde bir ölçüm yapabilmek, ölçüm datalarını değerlendirmek ve diğer programlara gönderebilmek için kapsamlı rutinleri içermektedir. 
Ayrıca Thermokinetics gibi eşsiz İleri Yazılım(advance softwares)paketlerimiz de mevcuttur.

Refrakter Testleri (RUL/CIC, HMOR)

Yük altında refrakterlik (RUL) ve basınç altında sürünme (CIC), sıcaklık ve zamanın fonksiyonu olarak yük altındaki bir numunenin deformasyon direnci olarak tanımlanır. Eğilme mukavemeti (HMOR – Hot modulus of Rapture) testinde ise eğilme mukavemeti ısı altında belirlenir.