Dielektrik Analiz (DEA)

Termoset reçine sistemleri, kompozit malzmeler, yapıştırıcılar ve boyaların kürlenme davranışlarının incelenmesinde,  ASTM E2038 ya da E2039 standartlarına gore sürenin belirlenmesi Dielektrik Analiz (DEA) cihazı ile yapılmaktadır. DEA’nin en büyük avantajı laboratuvar koşullarında kullanıldığı gibi üretim sırasında da online olarak kullanılabilmesidir.

Dielectric kayıp faktöründen yada evrik değerinden hesaplanan iyon iletkenliğinin ölçümü için NETZSCH, uygulamaya bağlı olarak  farklı ölçüm modları, frekans ve sensörler ile tek ya da çok kanallı DEA sistemleri sunmaktadır.

DEA 288 Ionic – Dielectric Analyzer

DEA 288 Ionic ’un çok fonksiyonlu tasarımı sıcak, soğuk, nemli ya da UV altında olmak üzere çok farklı test koşullarında bir çok uygulama şekline izin vermektedir. Bu da kullanıcıya kolay ve uygun bir şekilde en iyi test parametrelerinin belirlenmesinde yardımcı olmaktadır.

sensXPERT® - Smart Manufacturing solution for predicting part quality in the mold