Seeback Katsayısı ve Elektrik İletkenliğinin Eş Zamanlı Belirlenmesi

21. yüzyılda enerji verimliliğinin optimizasyonu çok önemli bir konu olmuştur. Bir çok endüstriyel uygulamada (eritme fırınları, kurutma tesisleri, yakma tesisleri, enerji santralleri, vb.) yüksek miktar da ısı enerjisi kullanılmadan atılmaktadır. Atık ısı günlük hayatımızda da bir çok alanda oluşmaktadır.

Termoelektrik alanında bu atık ısının elektrik enerjisine dönüşümü en önemli mücadelelerden biridir. Termoelektrik jeneratörler yardımı ile alınan bazı sonuçların etkinliği önemli ölçüde termoelektrik malzemelerin kalitesine bağlıdır.

Uygun bir malzeme üretmek için malzemenin etkinliğini aşağıdaki şekilde tanımlanmasına yarayan termofiziksel özelliklerin bilinmesi çok önemlidir;

S  = Seebeck katsayısı yada malzemenin termoelektrik potansiyeli [µV/K]
σ = malzemenin elektrik iletkenliği [S/cm]
λ  = Malzemenin toplam termal iletkenliği [W/(m•K)]
T = mutlak sıcaklık

Termoelektrik malzemelerin uygun yapıda olduğunu varsaymak için yüksek elektrik iletkenliği, büyük Seebeck katsayısı ve düşük termal iletkenlik ile karakterize edilmelidir. Gelecekte termoelektrik jeneratörlerin kullanılmasının mümkün olabilesi malzemelerin performansına bağlı olacaktır.

Halihazırda geçerli olmak üzere NETZSCH, Seebeck katsayısı ve elektrik iletkenliğini aynı anda ölçebilen SBA 458 Nemesis®’i kullanıcılara sunmaktadır.

Termal iletkenlik, termal difüzyon, öz ısı (cp)ve yoğunluk ölçümü için cihazlar da NETZSCH’in ürün gamında yer almaktadır. Bu yüzden NETZSCH, ZT değerinin belirlenmesi için komple bir çözüm getirmektedir.
 

SBA 458 Nemesis®

Faydalı termoelektrik malzemeler geliştirebilmek için termal özelliklerinin bilinmesinin büyük önem vardır. Termoelektrik malzemelerin göreli performansları ya da verimlilikleri başarım ölçüsü (figüre of merit – ZT) ile tanımlanır. NETZSCH ideal koşullar altında elektrik iletkenliği ve Seeback katsayısının aynı anda ölçülmesini mümkün kılan bir çözüm sunmaktadır.